Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Klimaatgezond
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Minaraad (Update: 2017-07-03)

  ZWALUWEN TELLEN! DOET U MEE?

  U heeft ze misschien wel al eens gespot: zwaluwen. Sinds maart zijn deze lange-afstandstrekkers terug in het land en zou u ze, jagend op insecten, door het luchtruim moeten zien scheren of fladderen. Misschien biedt uw huis wel onderdak aan een huis-, gier- of boerenzwaluwengezin?

  Zwaluwen spotten blijkt de laatste decennia helaas heel wat moeilijker te zijn dan vliegtuigspotten. Sinds 1960 is het aantal zwaluwen in Vlaanderen met meer dan 75 % afgenomen door o.a. het verdwijnen van geschikte nestplaatsen en een doorgedreven insectenbestrijding in de moderne landbouw. Jammer, want deze vogels zijn de beste natuurlijke en duurzame insectenverdelgers die u kan dromen. Tijdens het broedseizoen verorbert een paartje boerenzwaluwen met een nest jongen bijvoorbeeld makkelijk ca. 1 miljoen insecten!
  Hoog tijd om in de bres te springen voor deze ambassadeurs van het boerenlandschap.

  Omdat zwaluwen rechtstreeks van de mens afhankelijk zijn geworden, hebben wij een belangrijke functie in hun voortbestaan. Dat kan zelfs zonder zware financiële of fysieke inspanningen.
  Als u zwaluwen wilt helpen, denk er dan aan dat u de verwaarloosbare ‘overlast’ (die sommige mensen menen te ondervinden), gemakkelijk kan bijsturen of wegwerken. Tenslotte gaat het in de eerste plaats om tolerantie, en weegt de kleine inspanning niet op tegen het voortbestaan van een soort of een populatie. Zo kan u zelf bepalen waar de uitwerpselen van de zwaluwen vallen als u eigenhandig kunstnesten en mestplanken plaatst.
  Extra kunstnesten plaatst men liefst in de onmiddellijke omgeving van aanwezige broedkoppels: u kan zo een kolonie of populatie verstevigen of alternatieven bieden wanneer de natuurlijke nestplaats wordt bedreigd. Nieuwe locaties zijn een optie, maar de kans op succes is kleiner en kan soms jaren geduld vragen.

  Om de zwaluwen in Sint-Lievens-Houtem in de toekomst beter te kunnen beschermen, is het belangrijk om eerst een beeld te krijgen van de huidige populatie.
  Omdat meten weten is, lanceert de gemeentelijke minaraad een oproep aan alle inwoners om nestplaatsen van zwaluwen te melden. We vernemen graag waar er momenteel nestplaatsen zijn, hoeveel bewoonde nestjes er zijn en eventueel om welke zwaluwsoorten het gaat. U kan deze informatie doorgeven via deze website.
  Zwaluwen die gezien worden in vlucht of rustend, kunnen doorgegeven worden aan Natuurpunt, via www.waarnemingen.be.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  De minaraad is een adviserend orgaan en heeft tot doel:

  • overleg plegen, advies uitbrengen en initiatieven nemen met betrekking tot diverse deelfacetten van het leefmilieu in Sint-Lievens-Houtem;
  • de inspraak van de burger in het leefmilieubeleid organiseren en bevorderen;
  • samenwerking bevorderen en coördineren tussen alle personen, groepen, instellingen en diensten die ijveren voor een gezond leefmilieu;
  • aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, hetzij op verzoek, hetzij op eigen initiatief, advies verlenen of voorstellen doen betreffende het gemeentelijk leefmilieu en het natuurbehoud.


  Voorzitter: Stefaan Deconinck – Strijmeers 92 – 9520 Vlierzele – deconinckparrein@gmail.com
  Ondervoorzitter: Jo Dedeurwaerder – Halleweg 15 – 9520 Zonnegem – jo.dedeurwaerder@skynet.be
  Secretaris: Leen Backaert - duurzaamheids- en mobiliteitsambtenaar  Verslagen minaraad 2017
  verslag 2017-02-06  Verslagen minaraad 2016

  verslag 2016-02-01
  verslag 2016-06-21
  verslag 2016-10-04


   
  Verslagen minaraad 2015
  verslag 2015-02-04
  verslag 2015-09-15 - advies
  verslag 2015-09-15

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF