Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Financiën:
 • Inleiding
 • Belastingen en retribu...
 •     ›  Algemene info belastinge...
      › Aangifteformulieren
      › Aanvullende belasting op ...
      › Administratieve stukken
      › Afvalophaling en recyclag...
      › Algemene gemeentelijke he...
      › Ambtshalve werken
      › Begraving niet-inwoner
      › Bezwaarprocedure
      › Bibliotheek
      › Buurt/voetweg- afschaffin...
      › CC De Fabriek programmati...
      › Compostvat
      › Conformiteitsattest
      › Recyclagepark
      › Omgevingsvergunning
      › Frituren
      › Grafconcessie op het kerk...
      › Huwelijken
      › Kiezerslijsten
      › Kreazolder
      › Belasting op leegstand
      › Elektriciteitskast
      › Kunstgrasvoetbalterrein
      › Markten en foren
      › Mobiel podium verhuurregl...
      › Naamplaatje strooiweide e...
      › Nachtwinkels
      › NEC natuureducatie
      › Nutsvoorzieningen
      › Ontgravingen
      › Opcentiemen onroerende vo...
      › Openbaar domein
      › Openbare weg voor commerc...
      › Ophaling en stockage van ...
      › Opslagplaatsen voor afval...
      › Parkeren in een blauwe zo...
      › Publicatie infoblad Houte...
      › Publicatie infokrant
      › Reclamedrukwerk
      › Sluikstorten
      › Speelpleinwerking
      › Sportcentrum De Fabriek
      › Stro en hooinetten Houtem...
      › Strooizout
      › Tafels, stoelen en terras...
      › Tennisterreinen
      › Tweede verblijven
      › Uitvoeren van werken
      › Verhuur De Garage
      › Verhuur gemeentelijke lok...
      › Verhuur Markthal
      › Verhuur zaal CC De Fabrie...
      › Verkeersborden, blitslamp...
      › Vervoer van dronken perso...
      › Verwaarloosde gebouwen en...
      › Voetbalacademie
      › Wegwijzers
      › Zandwinning en TOP's
 • Budget
 • Rekening
 • Subsidies
 • Werken in onroerende s...
 •     Omgevingsvergunning (Update: 2018-01-10)

  Alles wat te maken heeft met stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen, zijn sinds 1 januari 2018 samengevoegd tot de omgevingsvergunning. Lees hierover meer.

  Via het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken, zijn de verschillende tarieven opgenomen die van toepassing zijn op deze vergunning:

  • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
  • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.
  • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling.
  • Melding van stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
  • Melding van de overdracht van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
  • Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden die gelden voor een ingedeelde inrichting of activiteit.
  • Mededeling met de vraag tot omzetten van een milieuvergunning, die werd ingediend vanaf 10 september 2002 en werd verleend voor een termijn van twintig jaar, naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur.
  • Aanvraag planologisch attest.
  • Aanvraag stedenbouwkundig attest.
  • Organiseren projectvergadering.
  Lees hierover meer in het belastingreglement rond afgifte van administratieve stukken.


   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF