Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Financiën:
 • Inleiding
 • Belastingen en retribu...
 •     ›  Algemene info belastinge...
      › Aangifteformulieren
      › Aanvullende belasting op ...
      › Administratieve stukken
      › Afvalophaling en recyclag...
      › Algemene gemeentelijke he...
      › Ambtshalve werken
      › Begraving niet-inwoner
      › Bezwaarprocedure
      › Bibliotheek
      › Buurt/voetweg- afschaffin...
      › CC De Fabriek programmati...
      › Compostvat
      › Conformiteitsattest
      › Recyclagepark
      › Omgevingsvergunning
      › Frituren
      › Grafconcessie op het kerk...
      › Huwelijken
      › Kiezerslijsten
      › Kreazolder
      › Belasting op leegstand
      › Elektriciteitskast
      › Kunstgrasvoetbalterrein
      › Markten en foren
      › Mobiel podium verhuurregl...
      › Naamplaatje strooiweide e...
      › Nachtwinkels
      › NEC natuureducatie
      › Nutsvoorzieningen
      › Ontgravingen
      › Opcentiemen onroerende vo...
      › Openbaar domein
      › Openbare weg voor commerc...
      › Ophaling en stockage van ...
      › Opslagplaatsen voor afval...
      › Parkeren in een blauwe zo...
      › Publicatie infoblad Houte...
      › Publicatie infokrant
      › Reclamedrukwerk
      › Sluikstorten
      › Speelpleinwerking
      › Sportcentrum De Fabriek
      › Stro en hooinetten Houtem...
      › Strooizout
      › Tafels, stoelen en terras...
      › Tennisterreinen
      › Tweede verblijven
      › Uitvoeren van werken
      › Verhuur De Garage
      › Verhuur gemeentelijke lok...
      › Verhuur Markthal
      › Verhuur zaal CC De Fabrie...
      › Verkeersborden, blitslamp...
      › Vervoer van dronken perso...
      › Verwaarloosde gebouwen en...
      › Voetbalacademie
      › Wegwijzers
      › Zandwinning en TOP's
 • Budget
 • Rekening
 • Subsidies
 • Werken in onroerende s...
 •     Opcentiemen onroerende voorheffing (Update: 2017-12-22)

  Voor het aanslagjaar 2018 worden er 941 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing gevestigd. Door het Decreet van 18 november 2016 is er een wijziging van de Vlaamse basisheffing. Om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor aanslagjaar 2017 (1.495 opcentiemen), moeten de gemeenten hun aanslagvoet delen door 1,588.
  Goedkeuren reglement voor aanslagjaar 2018: 21 december 2017
  publicatie reglement aanslagjaar 2018 op gemeentelijke website: 22 december 2017

  Goedkeuren reglement voor aanslagjaar 2017: 22 december 2016
  publicatie reglement aanslagjaar 2017 op gemeentelijke website: 28 december 2016

  Goedkeuren reglement voor aanslagjaar 2016: 23 december 2015
  publicatie reglement aanslagjaar 2016 op gemeentelijke website: 28 december 2015

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF