Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Financiën:
 • Inleiding
 • Belastingen en retribu...
 •     ›  Algemene info belastinge...
      › Aangifteformulieren
      › Aanvullende belasting op ...
      › Administratieve stukken
      › Afvalophaling en recyclag...
      › Algemene gemeentelijke he...
      › Ambtshalve werken
      › Begraving niet-inwoner
      › Bezwaarprocedure
      › Bibliotheek
      › Buurt/voetweg- afschaffin...
      › CC De Fabriek programmati...
      › Compostvat
      › Conformiteitsattest
      › Recyclagepark
      › Omgevingsvergunning
      › Frituren
      › Grafconcessie op het kerk...
      › Huwelijken
      › Kiezerslijsten
      › Kreazolder
      › Belasting op leegstand
      › Elektriciteitskast
      › Kunstgrasvoetbalterrein
      › Markten en foren
      › Mobiel podium verhuurregl...
      › Naamplaatje strooiweide e...
      › Nachtwinkels
      › NEC natuureducatie
      › Nutsvoorzieningen
      › Ontgravingen
      › Opcentiemen onroerende vo...
      › Openbaar domein
      › Openbare weg voor commerc...
      › Ophaling en stockage van ...
      › Opslagplaatsen voor afval...
      › Parkeren in een blauwe zo...
      › Publicatie infoblad Houte...
      › Publicatie infokrant
      › Reclamedrukwerk
      › Sluikstorten
      › Speelpleinwerking
      › Sportcentrum De Fabriek
      › Stro en hooinetten Houtem...
      › Strooizout
      › Tafels, stoelen en terras...
      › Tennisterreinen
      › Tweede verblijven
      › Uitvoeren van werken
      › Verhuur De Garage
      › Verhuur gemeentelijke lok...
      › Verhuur Markthal
      › Verhuur zaal CC De Fabrie...
      › Verkeersborden, blitslamp...
      › Vervoer van dronken perso...
      › Verwaarloosde gebouwen en...
      › Voetbalacademie
      › Wegwijzers
      › Zandwinning en TOP's
 • Budget
 • Rekening
 • Subsidies
 • Werken in onroerende s...
 •     Tafels, stoelen en terrassen (Update: 2017-10-30)

  Er wordt voor de aanslagjaren 2014 t.e.m. 2019 een belasting ingevoerd voor het plaatsen van terrassen, stoelen en tafels en koopwaar op het openbaar domein, tenzij deze ingebruikname van het openbaar domein aanleiding geeft tot het toepassen van een andere gemeentebelasting inzake belasting of retributie, of toegestaan is krachtens een contract.

  De gemeenteraad heeft op 19 december 2013 het reglement van 27 april 2011 bestendigd.
  publicatie reglement AJ 2014-2019 op gemeentelijke website: 30 december 2013
  Terrasreglement (geldig tot en met 31 maart 2018)

  De gemeenteraad keurde op 26 oktober 2017 een aanpassing goed van het terrasreglement en het bijhorende belastingreglement op het plaatsen van koopwaar, tafels, stoelen en terrassen, voor de aanslagjaren 2018 en 2019.
  Publicatie op gemeentelijke website: 30 oktober 2017.
   

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF