Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Financiën:
 • Inleiding
 • Belastingen en retribu...
 •     ›  Algemene info belastinge...
      › Aangifteformulieren
      › Aanvullende belasting op ...
      › Administratieve stukken
      › Afvalophaling en recyclag...
      › Algemene gemeentelijke he...
      › Ambtshalve werken
      › Begraving niet-inwoner
      › Bezwaarprocedure
      › Bibliotheek
      › Buurt/voetweg- afschaffin...
      › CC De Fabriek programmati...
      › Compostvat
      › Conformiteitsattest
      › Recyclagepark
      › Omgevingsvergunning
      › Frituren
      › Grafconcessie op het kerk...
      › Huwelijken
      › Kiezerslijsten
      › Kreazolder
      › Belasting op leegstand
      › Elektriciteitskast
      › Kunstgrasvoetbalterrein
      › Markten en foren
      › Mobiel podium verhuurregl...
      › Naamplaatje strooiweide e...
      › Nachtwinkels
      › NEC natuureducatie
      › Nutsvoorzieningen
      › Ontgravingen
      › Opcentiemen onroerende vo...
      › Openbaar domein
      › Openbare weg voor commerc...
      › Ophaling en stockage van ...
      › Opslagplaatsen voor afval...
      › Parkeren in een blauwe zo...
      › Publicatie infoblad Houte...
      › Publicatie infokrant
      › Reclamedrukwerk
      › Sluikstorten
      › Speelpleinwerking
      › Sportcentrum De Fabriek
      › Stro en hooinetten Houtem...
      › Strooizout
      › Tafels, stoelen en terras...
      › Tennisterreinen
      › Tweede verblijven
      › Uitvoeren van werken
      › Verhuur De Garage
      › Verhuur gemeentelijke lok...
      › Verhuur Markthal
      › Verhuur zaal CC De Fabrie...
      › Verkeersborden, blitslamp...
      › Vervoer van dronken perso...
      › Verwaarloosde gebouwen en...
      › Voetbalacademie
      › Wegwijzers
      › Zandwinning en TOP's
 • Budget
 • Rekening
 • Subsidies
 • Werken in onroerende s...
 •     Verkeersborden, blitslampen en nadars (Update: 2018-03-30)

  De gemeenteraad heeft in de zitting van 29 maart 2018 de retributie voor de periode van 2014 tot en met 2019 aangepast.
  De tarieven zijn als volgt vastgelegd:

  • verkeersbord: 1 euro/dag;
  • paal en voet: 0,50 euro/dag;
  • blitslamp (knipperlicht): 1,25 euro/dag;
  • nadar: 0,25 euro/dag;
  • per prestatie (= het leveren en terug ophalen van de hekkens) zal 5 euro aangerekend worden.

  Hulpdiensten, de in de gemeente gevestigde scholen en erkende socio-culturele en sportverenigingen zijn vrijgesteld van deze retributie.


  Goedkeuren reglement: 29 maart 2018
  publicatie reglement op de gemeentelijke website: 30 maart 2018

  Contactpersoon: Jean-Paul Tavernier, tel. 053 60 72 27, ow@sint-lievens-houtem.be

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF