Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Financiën:
 • Inleiding
 • Belastingen en retribu...
 •     ›  Algemene info belastinge...
      › Aangifteformulieren
      › Aanvullende belasting op ...
      › Administratieve stukken
      › Afvalophaling en recyclag...
      › Algemene gemeentelijke he...
      › Ambtshalve werken
      › Begraving niet-inwoner
      › Bezwaarprocedure
      › Bibliotheek
      › Buurt/voetweg- afschaffin...
      › CC De Fabriek programmati...
      › Compostvat
      › Conformiteitsattest
      › Recyclagepark
      › Omgevingsvergunning
      › Frituren
      › Grafconcessie op het kerk...
      › Huwelijken
      › Kiezerslijsten
      › Kreazolder
      › Belasting op leegstand
      › Elektriciteitskast
      › Kunstgrasvoetbalterrein
      › Markten en foren
      › Mobiel podium verhuurregl...
      › Naamplaatje strooiweide e...
      › Nachtwinkels
      › NEC natuureducatie
      › Nutsvoorzieningen
      › Ontgravingen
      › Opcentiemen onroerende vo...
      › Openbaar domein
      › Openbare weg voor commerc...
      › Ophaling en stockage van ...
      › Opslagplaatsen voor afval...
      › Parkeren in een blauwe zo...
      › Publicatie infoblad Houte...
      › Publicatie infokrant
      › Reclamedrukwerk
      › Sluikstorten
      › Speelpleinwerking
      › Sportcentrum De Fabriek
      › Stro en hooinetten Houtem...
      › Strooizout
      › Tafels, stoelen en terras...
      › Tennisterreinen
      › Tweede verblijven
      › Uitvoeren van werken
      › Verhuur De Garage
      › Verhuur gemeentelijke lok...
      › Verhuur Markthal
      › Verhuur zaal CC De Fabrie...
      › Verkeersborden, blitslamp...
      › Vervoer van dronken perso...
      › Verwaarloosde gebouwen en...
      › Voetbalacademie
      › Wegwijzers
      › Zandwinning en TOP's
 • Budget
 • Rekening
 • Subsidies
 • Werken in onroerende s...
 •     Markten en foren (Update: 2018-01-11)

  Voor de dienstjaren 2014 t.e.m. 2019 wordt een contant te betalen belasting gevestigd op het gebruik van het openbaar domein t.g.v. markten, foren en evenementen.

  De standplaatsvergoeding wordt vastgesteld als volgt :
  1. Voor de kermissen (uitgezonderd kermissen deelgemeenten, wijkkermissen en jaarmarkten):
  Foorattracties: 1,25 euro per vierkante meter ingenomen oppervlakte met een minimum van 37 euro per standplaats.
  2. Voor de jaarmarkten:
  a. Paarden en runderen: 4 euro (excl. btw) per dier.
  - per runderhandelaar wordt bij zijn inschrijving een voorschot/waarborg van 250 euro aangerekend. Dit voorschot wordt achteraf verrekend op het bedrag dat aangerekend wordt zoals bepaald onder a.
  - per paardenhandelaar wordt bij zijn inschrijving een voorschot/waarborg van 100 euro aangerekend. Dit voorschot wordt achteraf verrekend op het bedrag dat aangerekend wordt zoals bepaald onder a.
  Een inschrijving annuleren kan tot 1 november van elk jaar voor het lopende jaar, zo niet wordt de waarborg automatisch ingehouden. Enkel als er een geldige en geattesteerde reden is kan het voorschot worden terugbetaald.
  b. Kramen bedekt of onbedekt: 8 euro/lm (excl. btw) verkoopsoppervlakte, met een maximale diepte van 3 meter te vermeerderen met 12 euro (excl. btw) inschrijvingsgeld.
  c. Foorattracties: (behoudens de kramen met bereide eetwaren op de foor) 2 euro (excl. btw) per vierkante meter ingenomen oppervlakte met een minimum van 70 euro (excl. btw).
  Voor de zomerjaarmarkt wordt de helft van de basistarieven zonder btw aangerekend.
  d. Voor de standen van de rommelmarkt tijdens de zomerjaarmarkt: 2 euro /per standhouder.
  3. Voor de wekelijkse markt per lopende meter met een diepte van 3 meter.
  §1 gewone wekelijkse markten
  2 euro/lm met een minimum van 6,20 euro per uitstalling. Voor een grotere diepte wordt voor elke meter of een breuk van een meter 0,50 euro per lopende meter bijgerekend.
  Abonnementen worden afgeleverd voor een termijn van 3, 6 of 12 maanden vóór de aanvang van de eerste termijn en overeenkomstig volgend tarief:
  1,40 euro/lm met een maximum diepte van 3 meter voor 3 maanden
  1,25 euro /lm met een maximum diepte van 3 meter voor 6 maanden
  1 euro /lm met een maximum diepte van 3 meter voor 12 maanden
  De houders van abonnementen hebben geen recht op teruggave van hun abonnementsgelden voor markten die door het bestuur omwille van dwingende redenen zijn afgelast. Deze tarieven gelden steeds voor een minimum lengte van 3 meter.
  Voor de inwoners van Sint-Lievens-Houtem worden deze tarieven respectievelijk verminderd tot 1,50 euro/lm (maximumprijs), 1 euro/lm (3 maanden), 0,90 euro/lm (6 maanden) en 0,75 euro/lm (12 maanden).
  Marktkramers met minimum 40 weken aanwezigheid in het voorgaande aanslagjaar krijgen een korting van 10% op de abonnementsvergoeding voor het lopende aanslagjaar.
  Voor het marktabonnement van 1 januari tot en met 31 december 2017 worden de bovenvermelde van toepassing zijnde tarieven van alle deelnemende marktkramers die verhuizen naar de tijdelijke locatie in de Schoolstraat en Sen. Verbrugghenlaan gehalveerd.
  §2 wekelijkse markten bij speciale feestelijkheden
  Op de zaterdagmarkt t.g.v. Pasen, Moeder- en Vaderdag en de eindejaarsfeesten (Kerstmis en Nieuwjaar) organiseert het gemeentebestuur speciale acties. Als compensatie voor de gemaakte kosten, worden de marktkramers als volgt belast:
  - het abonnementsgeld wordt verhoogd met een eenmalige jaarlijkse belasting van 15 euro.
  - De marktkramers zonder abonnement betalen 4 euro/lm met een minimum van 12,40 euro per uitstalling.

  Het verkopen van eetwaren, bestemd om ter plaatse te worden geconsumeerd (hotdogkramen, kramen met bereide broodjes en met andere bereide eetwaren), zal voor jaarmarkten, foren en kermissen een afzonderlijk contract worden afgesloten. Hierop is de hierboven uitgewerkte regeling niet van toepassing.
  Houtem Jaarmarkt
  Tijdens Houtem Jaarmarkt worden 32 standplaatsen voor eetwarenkramen (met uitzondering van de eetwarenkramen op de foor) toegewezen met een contract van 5 jaar. De standplaatsvergoeding wordt als volgt bepaald :
  Basisprijs voor alle eetwarenkramen tot 5 meter lengte :
  Marktplein 372 euro (excl. btw) 2 dagen
  248 euro (excl. btw) jaarmarktdag
  Paardemarkt 296 euro (excl. btw) 2 dagen
  Paardemarkt 224 euro (excl. btw) jaarmarktdag
  Edg. Tinelstraat 224 euro (excl. btw) jaarmarktdag
  Eiland en Fabrieksstraat 172 euro (excl. btw) jaarmarktdag
  Diepestraat en Doelstraat 148 euro (excl. btw) jaarmarktdag
  Polbroek en Krabbenijk 124 euro (excl. btw) jaarmarktdag
  3 kramen worden door het college van burgemeester en schepenen toegewezen per jaar. Deze kramen zullen in één van de voormelde straten worden opgesteld na overleg met de
  marktverantwoordelijke en tegen het geldend tarief. Voor elk kraam langer dan 5 meter zal per bijkomende meter het basisbedrag met 25 % worden verhoogd, behalve voor de foorkramen die eetwaren verkopen.
  Andere manifestaties
  Tijdens de andere manifestaties (wielerwedstrijden, kermissen, zomerjaarmarkt, Bacchus, evenementen) worden volgende standplaatsen toegewezen met een contract van 5 jaar :
  Manifestatie Aantal plaatsen Basisbedrag per plaats
  Wielerwedstrijden 2 plaatsen binnen de 500 m aankomstzone 124 euro
  Zomerjaarmarkt 3 standplaatsen op het Marktplein 74 euro
  Bacchus 2 standplaatsen op Dries 62 euro
  Kermissen (m.u.v. 1 standplaats binnen de Kermis Vlierzele) kermiszone 74 euro
  Julikermis Vlierzele 1 standplaats binnen de kermiszone 25 euro
  Paardenprijskampen 1 standplaats op het Marktplein (week na zomerjaarmarkt) 62 euro
  Voor fuiven, concerten, optredens en andere evenementen worden volgende standplaatsen toegewezen per manifestatie:
  CC De Fabriek 1 standplaats op de binnenkoer 25 euro

  Goedkeuren reglement voor AJ 2014-2019: 26 december 2013 - 31 december 2013 - 26 februari 2015 - 27 augustus 2015 - 31 maart 2016 (aanpassing) - 22 december 2016 (aanpassing) - 1 juni 2017 (aanpassing)
  Publicatie reglement voor AJ 2014-2019: 31 december 2014 - 31 januari 2014 - 27 februari 2015 - 31 augustus 2015 - 18 april 2016 - 28 december 2016 - 6 juni 2017 (aanpassing)


  Wenst u nog meer inlichtingen over het bekomen van een standplaats, data- en uren van de markten en foren, dan kunt u zich wenden tot de dienst markten en feestelijkheden.

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF