Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Financiën:
 • Inleiding
 • Belastingen en retribu...
 •     ›  Algemene info belastinge...
      › Aangifteformulieren
      › Aanvullende belasting op ...
      › Administratieve stukken
      › Afvalophaling en recyclag...
      › Algemene gemeentelijke he...
      › Ambtshalve werken
      › Begraving niet-inwoner
      › Bezwaarprocedure
      › Bibliotheek
      › Buurt/voetweg- afschaffin...
      › CC De Fabriek programmati...
      › Compostvat
      › Conformiteitsattest
      › Recyclagepark
      › Omgevingsvergunning
      › Frituren
      › Grafconcessie op het kerk...
      › Huwelijken
      › Kiezerslijsten
      › Kreazolder
      › Belasting op leegstand
      › Elektriciteitskast
      › Kunstgrasvoetbalterrein
      › Markten en foren
      › Mobiel podium verhuurregl...
      › Naamplaatje strooiweide e...
      › Nachtwinkels
      › NEC natuureducatie
      › Nutsvoorzieningen
      › Ontgravingen
      › Opcentiemen onroerende vo...
      › Openbaar domein
      › Openbare weg voor commerc...
      › Ophaling en stockage van ...
      › Opslagplaatsen voor afval...
      › Parkeren in een blauwe zo...
      › Publicatie infoblad Houte...
      › Publicatie infokrant
      › Reclamedrukwerk
      › Sluikstorten
      › Speelpleinwerking
      › Sportcentrum De Fabriek
      › Stro en hooinetten Houtem...
      › Strooizout
      › Tafels, stoelen en terras...
      › Tennisterreinen
      › Tweede verblijven
      › Uitvoeren van werken
      › Verhuur De Garage
      › Verhuur gemeentelijke lok...
      › Verhuur Markthal
      › Verhuur zaal CC De Fabrie...
      › Verkeersborden, blitslamp...
      › Vervoer van dronken perso...
      › Verwaarloosde gebouwen en...
      › Voetbalacademie
      › Wegwijzers
      › Zandwinning en TOP's
 • Budget
 • Rekening
 • Subsidies
 • Werken in onroerende s...
 •     Ambtshalve werken (Update: 2018-05-02)

  Er wordt voor de aanslagjaren 2014 t.e.m. 2019 een gemeentebelasting gevestigd om de kosten verbonden aan het ambtshalve uitvoeren van werken waartoe derden gehouden zijn, maar die uitgevoerd zijn door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente, terug te vorderen. Op 26 april 2018 heeft de gemeenteraad het reglement aangepast. Het volledige reglement kan u onderaan deze pagina downloaden.

  • Inzet gemeentepersoneel: 16 euro/uur
  • Inzet voertuigen:
                         - 30 euro per begonnen schijf van 4 uren voor een personenwagen of bestelwagen
                           of een ander klein voertuig;
                         - 50 euro per begonnen schijf van 4 uren voor een tractor, vrachtwagen en minigraafmachine
                           of een ander groter voertuig;
  • Inzet gereedschappen:
                         - eigen materieel: 25 euro per begonnen schijf van 4 uren
                         - gehuurd materieel: reële kostprijs van de huur
  • Inzet verwerkte materialen: reële kostprijs + 10 % administratiekosten
  • Inzet van derden: reële kostprijs

  Goedkeuren reglement voor AJ 2014-2019: 19 december 2013 en 26 april 2018
  publicatie reglement AJ 2014-2019 op gemeentelijke website: 30 december 2013 en 2 mei 2018
   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF