Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Financiën:
 • Inleiding
 • Belastingen en retribu...
 •     ›  Algemene info belastinge...
      › Aangifteformulieren
      › Aanvullende belasting op ...
      › Administratieve stukken
      › Afvalophaling en recyclag...
      › Algemene gemeentelijke he...
      › Ambtshalve werken
      › Begraving niet-inwoner
      › Bezwaarprocedure
      › Bibliotheek
      › Buurt/voetweg- afschaffin...
      › CC De Fabriek programmati...
      › Compostvat
      › Conformiteitsattest
      › Recyclagepark
      › Omgevingsvergunning
      › Frituren
      › Grafconcessie op het kerk...
      › Huwelijken
      › Kiezerslijsten
      › Kreazolder
      › Belasting op leegstand
      › Elektriciteitskast
      › Kunstgrasvoetbalterrein
      › Markten en foren
      › Mobiel podium verhuurregl...
      › Naamplaatje strooiweide e...
      › Nachtwinkels
      › NEC natuureducatie
      › Nutsvoorzieningen
      › Ontgravingen
      › Opcentiemen onroerende vo...
      › Openbaar domein
      › Openbare weg voor commerc...
      › Ophaling en stockage van ...
      › Opslagplaatsen voor afval...
      › Parkeren in een blauwe zo...
      › Publicatie infoblad Houte...
      › Publicatie infokrant
      › Reclamedrukwerk
      › Sluikstorten
      › Speelpleinwerking
      › Sportcentrum De Fabriek
      › Stro en hooinetten Houtem...
      › Strooizout
      › Tafels, stoelen en terras...
      › Tennisterreinen
      › Tweede verblijven
      › Uitvoeren van werken
      › Verhuur De Garage
      › Verhuur gemeentelijke lok...
      › Verhuur Markthal
      › Verhuur zaal CC De Fabrie...
      › Verkeersborden, blitslamp...
      › Vervoer van dronken perso...
      › Verwaarloosde gebouwen en...
      › Voetbalacademie
      › Wegwijzers
      › Zandwinning en TOP's
 • Budget
 • Rekening
 • Subsidies
 • Werken in onroerende s...
 •     Parkeren in een blauwe zone (Update: 2018-06-01)

  Er is een gemeentelijke retributie gevestigd voor het kortparkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg.

  Dit reglement voorziet in de tarifering voor het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar parkeren toegelaten is én waar een blauwe zone-reglementering van toepassing is.

  De retributie wordt als volgt vastgesteld:

  • gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden;
  • een forfaitair bedrag van 17 euro per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is.
  • het regime kortparkeren Marktplein is door de beslissing van de gemeenteraad van 31 mei 2018 uitgebreid naar de parkeerplaatsen die grenzen aan een laadpaal voor elektrische voertuigen.
  Goedkeuren reglement: gemeenteraad van 31 mei 2018
  Publicatie reglement op gemeentelijke website: 1 juni 2018
   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF