Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Financiën:
 • Inleiding
 • Belastingen en retribu...
 •     ›  Algemene info belastinge...
      › Aangifteformulieren
      › Aanvullende belasting op ...
      › Administratieve stukken
      › Afvalophaling en recyclag...
      › Algemene gemeentelijke he...
      › Ambtshalve werken
      › Begraving niet-inwoner
      › Bezwaarprocedure
      › Bibliotheek
      › Buurt/voetweg- afschaffin...
      › CC De Fabriek programmati...
      › Compostvat
      › Conformiteitsattest
      › Recyclagepark
      › Omgevingsvergunning
      › Frituren
      › Grafconcessie op het kerk...
      › Huwelijken
      › Kiezerslijsten
      › Kreazolder
      › Belasting op leegstand
      › Elektriciteitskast
      › Kunstgrasvoetbalterrein
      › Markten en foren
      › Mobiel podium verhuurregl...
      › Naamplaatje strooiweide e...
      › Nachtwinkels
      › NEC natuureducatie
      › Nutsvoorzieningen
      › Ontgravingen
      › Opcentiemen onroerende vo...
      › Openbaar domein
      › Openbare weg voor commerc...
      › Ophaling en stockage van ...
      › Opslagplaatsen voor afval...
      › Parkeren in een blauwe zo...
      › Publicatie infoblad Houte...
      › Publicatie infokrant
      › Reclamedrukwerk
      › Sluikstorten
      › Speelpleinwerking
      › Sportcentrum De Fabriek
      › Stro en hooinetten Houtem...
      › Strooizout
      › Tafels, stoelen en terras...
      › Tennisterreinen
      › Tweede verblijven
      › Uitvoeren van werken
      › Verhuur De Garage
      › Verhuur gemeentelijke lok...
      › Verhuur Markthal
      › Verhuur zaal CC De Fabrie...
      › Verkeersborden, blitslamp...
      › Vervoer van dronken perso...
      › Verwaarloosde gebouwen en...
      › Voetbalacademie
      › Wegwijzers
      › Zandwinning en TOP's
 • Budget
 • Rekening
 • Subsidies
 • Werken in onroerende s...
 •     Huwelijken (Update: 2018-01-10)

  Er wordt een gemeentelijke retributie gevestigd ten laste van de personen, waarvan de huwelijksplechtigheid wordt opgeluisterd met het door hen verlangde ceremonieel.

  Volgende retributie is verschuldigd:

  • huwelijken 1ste klasse: 199 euro;
  • huwelijken 2de klasse: 124 euro.

  Ter gelegenheid van huwelijken die op donderdagavond voltrokken worden, hebben geen speciale plechtigheden plaats of worden geen versieringen aangebracht en wordt derhalve geen retributie op het ceremonieel geheven. In dit geval is enkel het tarief van 19 euro verschuldigd voor het huwelijksboekje. 

  Koppels die een samenlevingscontract hebben afgesloten, kunnen tegen betaling van 19 euro een samenlevingsboekje bekomen.

  Goedkeuring laatste aanpassing retributiereglement huwelijken: 27 februari 2008.
  Goedkeuring laatste aanpassing retributiereglement huwelijks/samenlevingsboekje: 25 januari 2012.

  Lees hieronder het volledige reglement. Voor bijkomende inlichtingen over de formaltiteiten kunt u zich wenden tot de dienst burgerlijke stand.

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF