Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Financiën:
 • Inleiding
 • Belastingen en retribu...
 •     ›  Algemene info belastinge...
      › Aangifteformulieren
      › Aanvullende belasting op ...
      › Administratieve stukken
      › Afvalophaling en recyclag...
      › Algemene gemeentelijke he...
      › Ambtshalve werken
      › Begraving niet-inwoner
      › Bezwaarprocedure
      › Bibliotheek
      › Buurt/voetweg- afschaffin...
      › CC De Fabriek programmati...
      › Compostvat
      › Conformiteitsattest
      › Recyclagepark
      › Omgevingsvergunning
      › Frituren
      › Grafconcessie op het kerk...
      › Huwelijken
      › Kiezerslijsten
      › Kreazolder
      › Belasting op leegstand
      › Elektriciteitskast
      › Kunstgrasvoetbalterrein
      › Markten en foren
      › Mobiel podium verhuurregl...
      › Naamplaatje strooiweide e...
      › Nachtwinkels
      › NEC natuureducatie
      › Nutsvoorzieningen
      › Ontgravingen
      › Opcentiemen onroerende vo...
      › Openbaar domein
      › Openbare weg voor commerc...
      › Ophaling en stockage van ...
      › Opslagplaatsen voor afval...
      › Parkeren in een blauwe zo...
      › Publicatie infoblad Houte...
      › Publicatie infokrant
      › Reclamedrukwerk
      › Sluikstorten
      › Speelpleinwerking
      › Sportcentrum De Fabriek
      › Stro en hooinetten Houtem...
      › Strooizout
      › Tafels, stoelen en terras...
      › Tennisterreinen
      › Tweede verblijven
      › Uitvoeren van werken
      › Verhuur De Garage
      › Verhuur gemeentelijke lok...
      › Verhuur Markthal
      › Verhuur zaal CC De Fabrie...
      › Verkeersborden, blitslamp...
      › Vervoer van dronken perso...
      › Verwaarloosde gebouwen en...
      › Voetbalacademie
      › Wegwijzers
      › Zandwinning en TOP's
 • Budget
 • Rekening
 • Subsidies
 • Werken in onroerende s...
 •     Compostvat (Update: 2018-01-10)

  Aankoop compostvat, beluchtingstok, wormenbak en compostbak

  Het gemeentebestuur stimuleert thuiscomposteren. Bij de dienst leefmilieu kan u tegen voordelige tarieven een compostvat, wormenbak of compostbakken aankopen.  

  Omruiling GFT-container voor compostvat

  Of u kan uw gereinigde GFT-container gratis inruilen tegen een compostvat met beluchtingstok of een wormenbak.

  De gemeenteraad heeft in zitting van 19 december 2013 het retributiereglement aangepast als volgt:
  • 13,50 euro bij de gezamenlijke aankoop van een compostvat met beluchtingstok (als de inwoner zijn GFT-container inruilt, wordt geen tarief aangerekend)
  • 10 euro voor een compostvat, apart verkocht
  • 3,50 euro voor een beluchtingstok, apart verkocht
  • 15 euro voor een wormenbak (bij inruiling GFT-container, gratis)
  • 35 euro voor een compostbak (bij inruiling GFT-container is het tarief 20 euro)
  De retributie kan overgeschreven worden op het rekeningnummer IBAN BE34 0910 0971 5890 van het gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem - technische dienst, met vermelding van uw naam en het item dat u wenst aan te kopen.

  Meer informatie bij de dienst leefmilieu, T 053 60 72 57, natuurenmilieu@sint-lievens-houtem.be


  Goedkeuren reglement: 19 december 2013
  publicatie reglement op de gemeentelijke website: 30 december 2013

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF