Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Financiën:
 • Inleiding
 • Belastingen en retribu...
 •     ›  Algemene info belastinge...
      › Aangifteformulieren
      › Aanvullende belasting op ...
      › Administratieve stukken
      › Afvalophaling en recyclag...
      › Algemene gemeentelijke he...
      › Ambtshalve werken
      › Begraving niet-inwoner
      › Bezwaarprocedure
      › Bibliotheek
      › Buurt/voetweg- afschaffin...
      › CC De Fabriek programmati...
      › Compostvat
      › Conformiteitsattest
      › Recyclagepark
      › Omgevingsvergunning
      › Frituren
      › Grafconcessie op het kerk...
      › Huwelijken
      › Kiezerslijsten
      › Kreazolder
      › Belasting op leegstand
      › Elektriciteitskast
      › Kunstgrasvoetbalterrein
      › Markten en foren
      › Mobiel podium verhuurregl...
      › Naamplaatje strooiweide e...
      › Nachtwinkels
      › NEC natuureducatie
      › Nutsvoorzieningen
      › Ontgravingen
      › Opcentiemen onroerende vo...
      › Openbaar domein
      › Openbare weg voor commerc...
      › Ophaling en stockage van ...
      › Opslagplaatsen voor afval...
      › Parkeren in een blauwe zo...
      › Publicatie infoblad Houte...
      › Publicatie infokrant
      › Reclamedrukwerk
      › Sluikstorten
      › Speelpleinwerking
      › Sportcentrum De Fabriek
      › Stro en hooinetten Houtem...
      › Strooizout
      › Tafels, stoelen en terras...
      › Tennisterreinen
      › Tweede verblijven
      › Uitvoeren van werken
      › Verhuur De Garage
      › Verhuur gemeentelijke lok...
      › Verhuur Markthal
      › Verhuur zaal CC De Fabrie...
      › Verkeersborden, blitslamp...
      › Vervoer van dronken perso...
      › Verwaarloosde gebouwen en...
      › Voetbalacademie
      › Wegwijzers
      › Zandwinning en TOP's
 • Budget
 • Rekening
 • Subsidies
 • Werken in onroerende s...
 •     Uitvoeren van werken (Update: 2015-02-27)

  De gemeenteraad keurde in zitting van 19 december 2013 de tarieven goed voor de legislatuur 2014-2019:

  - overwelvingen van grachten met betonbuizen max. lengte 5 m

  • diameter 30 cm aan 500 euro (inzet personeel en materieel);
  • diameter 40 cm aan 500 euro (inzet personeel en materieel);
  • diameter 60 cm aan 650 euro (inzet personeel en materieel);
  • diameter 70 cm aan 750 euro (inzet personeel en materieel).

  - aanpassen boordstenen: 23 euro/lopende m, met uitzondering van de eerste verlaging voor de woning van de aanvrager, over de breedte van de oprit en dit in het geval het perceel nog niet over een verlaagde toegang tot de oprit of garage beschikt.
  - leveren en plaatsen van betonklinkers voor inritten buiten de 1,54 m  zone: 40 euro/m³ (herbruikbare materialen); 50 euro/m² (nieuwe materialen);
  - leveren en plaatsen van betontegels 30x30 cm voor inritten, buiten 1,54 m zone: 40 euro/m².
  - ontstopping riolering ter hoogte van het huisaansluitputje: 200 euro
  - ontstopping regenwaterontvanger naast de rijweg: 500 euro
  - ontstopping regenwaterontvanger naast de rijweg, incl. plaatsen nieuwe regenwaterontvanger: 750 euro
  - rioolaansluitingen via FARYS: 1.500 euro

  Op 26 februari 2015 heeft de gemeenteraad het reglement gewezijgd, waarbij de definitie van duurzame ondergrond werd aangepast.
   
  Goedkeuren reglement: 19 december 2013 - 26 februari 2015 (aanpassing)
  publicatie reglement op gemeentelijke website: 30 december 2013 - 27 februari 2015

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF