Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Cultuur:
 • CC De Fabriek
 • Cultuurbeleid
 • Cultuurnieuws
 • Cultuurverenigingen
 •     › Ondersteuning van verenig...
      › overzicht verenigingen
 • Erfgoed
 • Kunstonderwijs
 • Verhuur en uitleen
 •     Cultuurbeleid (Update: 2019-01-24)
  De gemeente ondersteunt erkende verenigingen en organisatoren op verschillende vlakken:

  • Werkingsubsidies voor verenigingen
  Erkende sociaal-culturele verenigingen kunnen subsidies krijgen voor hun reguliere werking. Deze middelen worden verdeelt op basis van een subsidiereglement. Verenigingen die subsidies willen ontvangen voor het voorbije werkjaar moeten uiterlijk op 9 maart een aanvraag via het daartoe bestemde formulier indienen bij de cultuurdienst in CC De Fabriek.

  Downloads:
  subsidiereglement

  • Projectsubsidies
  Jaarlijks voorziet de gemeente een budget van 2.500,00 euro voor de ondersteuning van uitzonderlijke initiatieven.

  Voor wie?

  • Socio-culturele verenigingen aangesloten bij de cultuurraad van Sint-Lievens-Houtem.
  • Samenwerkingsverbanden van socio-culturele verenigingen en/of van socio-culturele verenigingen en derden.
  • Tijdelijke verenigingen en/of groepen van mensen wiens secretariaat en/of woonplaats zich in Sint-Lievens-Houtem bevindt.

  Voor welke projecten?
  • Een project beperkt in tijd.
  • Een project met een open karakter: iedereen kan zonder specifieke voorwaarden deelnemen.
  • Een project  in de cultuursector en een ontspannend, vormend, informatief, kunstzinnig, creatief en/of cultuurhistorisch karakter heeft.
  • Een project in Sint-Lievens-Houtem dat zich in de eerste plaats (maar niet exclusief) richt op de eigen inwoners.
  • Een project dat in principe geen winstgevend doel heeft.

  Hoe aanvragen?
  De schriftelijke en gemotiveerde aanvraag dient te gebeuren in CC De Fabriek, t.a.v. de cultuurraad, Fabrieksstraat 19, 9520 Sint-Lievens-Houtem, ten laatste op 31 oktober inzenddatum 31 oktober van het jaar voordien.

  Downloads
  subsidiereglement 
  aanvraagformulier

  • Infrastructuur
  Erkende verenigingen kunnen aan een gunsttarief (gebruiker van categorie A) gebruik maken van de gemeentelijke sociaal-culturele infrastructuur. Meer informatie over de verhuur van infrastructuur vind je hier.

  • Uitleendienst
  Erkende verenigingen kunnen gratis gebruik maken van de uitleendienst. Meer informatie over de uitleendienst vind je hier.
  • Communicatie
  Maandelijks krijgt elke inwoner van Sint-Lievens-Houtem een Infokrant in de bus. Ook verenigingen en organisatoren kunnen hun activiteit in dit magazine laten opnemen.
   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF