Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Cultuur:
 • CC De Fabriek
 • Cultuurbeleid
 • Cultuurnieuws
 • Cultuurverenigingen
 • Erfgoed
 • Kunstonderwijs
 • Verhuur en uitleen
 •      (Update: 2013-09-10)

  KREAZOLDER
  Fabrieksstraat 19 -  Sint-Lievens-Houtem - tel. 053 60 72 24 - kreazolder@sint-lievens-houtem.be


  JEUGDATELIERS

  Worden ingedeeld op basis van leeftijd. Op die manier kan voor ieder een aangepaste opdracht uitgewerkt worden. Aangezien ieder jaar andere opdrachten gezocht worden, er wordt o.a. ingespeeld op de actualiteit of op bepaalde situaties die zich aanbieden, is ieder jaar ‘anders’.

  Het  WOENSDAGATELIER is bestemd voor kinderen die naar het eerste, tweede of derde leerjaar gaan. Diverse basistechnieken worden aangeleerd, zoals kleuren mengen, werken met houtskool, tekenen met de gom, plaastergravures ter voorbereiding op het linosnijden, diverse knutselopdrachten met karton, stoffen... Hiernaast neemt het werken met klei een belangrijke plaats in.

  Het  ZATERDAGATELIER is voor kinderen die naar het vierde, vijfde of zesde leerjaar gaan. Keramiek, grotere werken, linosnede en diverse kleur- en compositie-oefeningen staan hier o.a. op het programma...

  Het  VRIJDAGATELIER staat open voor jongeren die de lagere school ontgroeid zijn (12 jaar en ouder). Verschillende kunstrichtingen worden hier nader bekeken en er wordt bovendien geëxperimenteerd met nieuwe materialen zoals ytong, speksteen, afgedankt elektronicamateriaal... Uiteraard speelt het materiaal klei een belangrijke rol in de plastische zoektocht.


  VOLWASSENATELIERS

  Staan open voor iedereen vanaf +12 jaar die zich wenst te verdiepen in de keramiek- of schilderswereld.

  Het KERAMIEKATELIER
  De klemtoon van het keramiekatelier ligt bij de sculpturale keramiek, hier zijn de technische mogelijkheden echt onuitputtelijk... Er wordt gestart met kleine oefeningen om het materiaal klei aan te voelen. Vooral het aanvoelen van de relatie ‘stevigheid’ en vochtigheid van de klei is hier van belang. Verder wordt er dieper ingegaan op het werken met kleiworsten, kleiplaten en het zuiver boetseren, dit gebeurt via diverse ‘opdrachtomschrijvingen’ waar ieder zijn eigen identiteit kan inleggen. Ieder wordt persoonlijk begeleid zodat er rekening gehouden wordt met persoonlijke mogelijkheden.

  Het SCHILDERATELIER
  Kijken, selecteren en interpreteren zijn hier zeker de dominanten. Op een ludieke manier worden kleurcombinaties, compositie, doekformaat, penseelstrepen... besproken. Acryl- en olieverf en aquarel zijn de belangrijkste verfmiddelen doch ook andere ‘kleurtechnieken’ zijn mogelijk. Uiteraard wordt ook hier iedereen persoonlijk begeleid.


  TARIEVEN

  Volwassenen (+18 jaar): 200 euro, met reductie: 115 euro.
  Jeugd (tot 18 jaar): 61 euro, met reductie: 40 euro.
  De reducties worden toegestaan voor andersvaliden en kansengroepen.
  Er is een extra korting van 12,50 euro voor het 2de gezinslid.

   

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF