Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Burgerzaken:
 • Inleiding
 • Contact
 • Bevolking
 • Vrijstelling gordelpli...
 • Strafregister
 • Rijbewijzen
 • E-loket
 • Burgerlijke stand
 •     › Inleiding
      › Huwelijk
      › Samenwonen
      › Echtscheiding
      › Geboorte
      › Adoptie
      › Overlijden
        • Inleiding
        •  Laatste wilsbeschikking
        • Aangifte overlijden
        • Begraafplaatsen algemeen
        • Begraafplaatsen in uitdov...
        • Begraafplaatsen onderhoud...
        • Begraafplaatsen vergroeni...
        • Brochure overlijden
      › Naamsverandering
      › Uittreksels
      Begraafplaatsen in uitdoving (Update: 2015-04-15)
  Nieuwe voorwaarden begraven oude begraafplaatsen Sint-Lievens-Houtem (rond Sint-Michaëlkerk) en Letterhoutem in voege sinds 1 januari 2015

  De gemeenteraad heeft in zitting van 29 december 1995 de sluiting van de oude begraafplaatsen van Sint-Lievens-Houtem en Letterhoutem geregeld met een overgangsperiode tot 1 januari 2015.
  Vanaf 1 januari 2015 zouden beide begraafplaatsen voor elke begraving worden gesloten en zouden ze gedurende tenminste 5 jaar in de staat gelaten worden waarin zij zich bevonden op 1 januari 2015.

  In de praktijk blijkt de uitvoering van een volledige sluiting onredelijk te zijn voor vele nabestaanden die in de veronderstelling waren nog gebruik te kunnen maken van hun lopende concessie. In de vele contacten met inwoners hierover, is vooral de nood gebleken aan duidelijkheid omtrent de richtlijnen van de gemeente en de rechten van alle betrokkenen.

  De gemeenteraad heeft daarom op 26 maart 2015 beslist om volgende regels te hanteren voor de begraafplaatsen Sint-Lievens-Houtem en Letterhoutem:
  •Met ingang van 1 januari 2015 worden geen begravingen meer uitgevoerd tenzij in geconcedeerde grond waarin reeds een overledene begraven is.
  •Bestaande concessies kunnen, wanneer gewenst, worden verlengd met een maximale looptermijn tot 2037 (datum afloop laatste concessie die momenteel toegekend is).
  •Retroactieve omzetting van gewone grond naar een concessie is niet mogelijk.
  •Indien de concessie binnen 10 jaar na de bijzetting vervalt, wordt een grafrust van 10 jaar gerespecteerd.
  •Indien de nabestaanden van een concessie beslissen tot ontgraven en herbegraven van de eerst-overledene en bijzetting in een nieuwe concessie op een andere begraafplaats, is dit volledig ten laste van de nabestaanden.
  •Graven zonder of met een vervallen concessie en verwaarloosde graven zullen worden geruimd na beslissing van het college en aanplakking van deze beslissing gedurende 1 jaar en mits het respecteren van de wettelijke grafrust van 10 jaar.

  Info: neem contact op met de dienst bevolking - burgerlijke stand bij vragen hierover.
   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF