Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Burgerzaken:
 • Inleiding
 • Contact
 • Bevolking
 • Vrijstelling gordelpli...
 • Strafregister
 • Rijbewijzen
 • E-loket
 • Burgerlijke stand
 •     › Inleiding
      › Huwelijk
      › Samenwonen
      › Echtscheiding
      › Geboorte
      › Adoptie
      › Overlijden
        • Inleiding
        •  Laatste wilsbeschikking
        • Aangifte overlijden
        • Begraafplaatsen algemeen
        • Begraafplaatsen in uitdov...
        • Begraafplaatsen onderhoud...
        • Begraafplaatsen vergroeni...
        • Brochure overlijden
      › Naamsverandering
      › Uittreksels
      Naamsverandering (Update: 2013-02-19)


  Een naam of voornaam laten wijzigen kan als u een gegronde reden hebt.

  Waar aanvragen?

  Schriftelijk en gemotiveerd aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Justitie.

  Het Koninklijk Besluit (naamswijziging) of Ministerieel Besluit (voornaamswijziging) wordt na registratie voorgelegd aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van:

  • de gemeente waar de begunstigde is geboren;
  • de gemeente waar de begunstigde zijn verblijfplaats heeft.
  Aanpassingen:
  • Er wordt een randmelding aangebracht in de geboorteakte;
  • De wijziging gebeurt in het rijksregister;
  • De identiteitskaart wordt vervangen.


  Naamsverbetering

  Als uw naam of voornaam niet juist geschreven is in uw geboorteakte, kan de fout verbeterd worden na gunstig advies van de procureur des Konings.

  Wat te doen?

  Contact nemen met de dienst Burgerlijke Stand waar de akte werd opgemaakt.
  De ambtenaar van de Burgerlijke Stand vraagt het advies van de procureur. Als dit advies gunstig is, wordt er een randmelding aangebracht in de akte.

  Bij de dienst bevolking van de woonplaats wordt een nieuwe identiteitskaart gemaakt.

   

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF