Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Burgerzaken:
 • Inleiding
 • Contact
 • Bevolking
 •     › Contact
      › Aanvragen uittreksels en getuigschriften
        • Algemeen
        • Bewijs van leven
        • Bewijs van nationaliteit
        • Bewijs van woonst
        • Samenstelling van gezin
      › Adreswijzigingen
      › Beroepen
      › Eensluidend verklaren
      › Huisnummers
      › Identiteitskaarten
        • Elektronisch identiteitsd...
        • Elektronische identiteits...
        • Identiteitskaart gestolen...
      › Militie
      › Organen wegnemen en trans...
      › Reispassen
      › Reistoelating voor minder...
      › Samenwonen
      › Slachtbewijzen
      › Sociale zaken
        • Aanvragen tegemoetkominge...
        • Pensioenaanvragen
      › Studietoelagen
      › Volmachtformulier
      › Vreemdelingen
      › Wettigen van handtekening...
 • Vrijstelling gordelpli...
 • Strafregister
 • Rijbewijzen
 • E-loket
 • Burgerlijke stand
 •     Reispassen (Update: 2017-02-23)

  De officiële naam voor een reispas is paspoort.

  U hebt niet voor alle bestemmingen een paspoort nodig. Voor een bezoek aan één van de EU-landen volstaat uw gewone identiteitskaart. Een geldig paspoort is vereist voor een reis naar de meeste landen buiten de EU.

  Informeer u tijdig bij: Let op: als u vertrekt vanuit een van onze buurlanden kunnen andere regels van toepassing zijn.

  Een paspoort is een identiteitsdocument dat volgens internationale normen is vastgelegd. Een paspoort is zeven jaar geldig. Verlengingen worden niet meer toegestaan. Een paspoort moet u persoonlijk aanvragen bij de dienst bevolking.


  Biometrisch paspoort


  In 2004 beet België de spits af met de invoering van paspoorten met een chip waarop persoonlijke gegevens, de handtekening en de foto van de houder van het paspoort zijn opgeslagen.
  Nu begint een nieuwe fase met de afname van vingerafdrukken.


  Met de nieuwe biometrische paspoorten wordt voldaan aan een vereiste van de Europese Unie. Deze maatregelen gelden voor om en bij 500 miljoen Europese burgers.
  De Europese Unie wil met deze maatregelen de veiligheid verhogen:
  • van de burger zelf die zeker is dat hij een reisdocument bezit dat haast niet kan worden vervalst en dat hem meer bescherming biedt tegen identiteitsfraude;
  • van het grondgebied via de bestrijding van identiteitsfraude die steeds vaker voorkomt en waarmee tal van lidstaten worden geconfronteerd.

  Bij het indienen van uw aanvraag moet u voortaan 4 soorten gegevens ter beschikking stellen die in uw paspoort worden opgeslagen:

  1. gegevens betreffende uw identiteit en nationaliteit
  2. uw vingerafdrukken (vanaf 12 jaar)
  3. een foto
  4. uw handtekening.

  Het afnemen van de biometrische gegevens duurt niet lang. De foto scannen en de vingerafdrukken nemen maar enkele minuten in beslag.

  Vanaf 21 november 2013 wordt ook in onze gemeente bij de aanvraag van een paspoort de foto gescand en vingerafdrukken afgenomen.

  De prijs en de geldigheidsduur van het paspoort veranderen niet.
  Als u een paspoort heeft gekregen vooraleer de afname van biometrische gegevens is begonnen, dan blijft dit paspoort geldig tijdens de volledige geldigheidsduur (5 jaar).

  Minderjarigen (-18 jaar) hebben een aparte, individuele reispas nodig. Deze blijft  vijf jaar geldig. De ouder (die het hoederecht heeft) of de voogd die toelating geeft, komt mee om de aanvraagformulieren te ondertekenen. Het kind moet zelf bij het indienen van de aanvraag aanwezig zijn. Als het kind zijn naam nog niet kan schrijven, tekent de ouder alleen voor toestemming. Voor het aanvragen van een reispas voor een minderjarige is de identiteitskaart van de machtigingsgever vereist en eventueel bewijsstukken waaruit de bevoegdheid blijkt tot uitoefening van het ouderlijk gezag (echtscheidingsakte, adoptie, ...).


  Bij de aanvraag moet u meebrengen:

  • uw identiteitskaart;
  • een recente pasfoto.
  • eventueel de vorige of vervallen reispas. Als deze gestolen is of u deze verloren heeft, dan moet u hiervan aangifte doen bij de politie. U ontvangt dan een document dat bij de aanvraag moet worden afgegeven;
  Voorwaarden waaraan de pasfoto moet voldoen:
  1. 1 recente kleurenfoto;
  2. de achtergrond van de foto moet licht effen en zonder schaduw zijn;
  3. afmetingen 35 x 45 mm zonder boorden;
  4. de afmetingen van het hoofd, gemeten van kruin tot kin, zijn minimum 31mm en maximum 36 mm;
  5. het aangezicht moet 70 tot 80% van de oppervlakte van de foto innemen;
  6. het aangezicht moet volledig zichtbaar zijn, zonder accessoires, behalve om medische of godsdienstige redenen. De ogen, de kin en de gezichtomtrek moeten altijd zichtbaar zijn;
  7. Neutrale gelaatsuitdrukking : een gefronste wenkbrauwen, de mond gesloten, tanden niet zichtbaar, geen grote glimlach;
  8. de aanvrager moet alleen op de foto staan.

  Normale procedure

  De levering van de reispassen gebeurt max. 10 werkdagen na de afhaling (dag van afhaling niet inbegrepen).


  Spoedprocedure

  Indien de reispas vóór 12 uur aangevraagd wordt (niet op vrijdag), is de reispas de volgende werkdag beschikbaar.


  Wat kost een paspoort?

  1. Meerderjarigen:

  Gewone procedure: 70 euro.
  Spoedprocedure: 245 euro.

  2. Minderjarigen:

  Gewone procedure: 35 euro.
  Spoedprocedure: 210 euro.

   

  Noodprocedure om humanitaire redenen

  Moet u om dringende redenen van humanitaire aard (ongeval, ernstige ziekte, verdwijning of overlijden van een naaste) zeer snel naar het buitenland vertrekken, dan kan binnen één dag een voorlopig paspoort afgeleverd worden. Dit paspoort heeft een beperkte geldigheidsduur voor een bepaalde bestemming. Het kan slechts geleverd worden als er een bewijs is van dringende humanitaire redenen. De aanvraag moet gebeuren bij de Dienst Paspoorten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tijdens het weekend kan u hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 02 501 81 11.


  Waar kan u terecht?

  Bevolking
  Marktplein 3
  9520 Sint-Lievens-Houtem
  tel. 053 60 72 22
  fax 053 62 84 14
  bevolking@sint-lievens-houtem.be

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF