Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Burgerzaken:
 • Inleiding
 • Contact
 • Bevolking
 •     › Contact
      › Aanvragen uittreksels en getuigschriften
        • Algemeen
        • Bewijs van leven
        • Bewijs van nationaliteit
        • Bewijs van woonst
        • Samenstelling van gezin
      › Adreswijzigingen
      › Beroepen
      › Eensluidend verklaren
      › Huisnummers
      › Identiteitskaarten
        • Elektronisch identiteitsd...
        • Elektronische identiteits...
        • Identiteitskaart gestolen...
      › Militie
      › Organen wegnemen en trans...
      › Reispassen
      › Reistoelating voor minder...
      › Samenwonen
      › Slachtbewijzen
      › Sociale zaken
        • Aanvragen tegemoetkominge...
        • Pensioenaanvragen
      › Studietoelagen
      › Volmachtformulier
      › Vreemdelingen
      › Wettigen van handtekening...
 • Vrijstelling gordelpli...
 • Strafregister
 • Rijbewijzen
 • E-loket
 • Burgerlijke stand
 •     Reistoelating voor minderjarigen (Update: 2015-11-27)


  Als een minderjarige zonder ouders naar het buitenland reist, is het wenselijk een verklaring van de ouders mee te nemen waarin zij toestemming geven voor deze reis. Dit meertalig document bevestigt dat de ondergetekenden (vader en/of moeder) de toestemming geven aan hun kind om op reis te gaan naar het buitenland in een bepaalde periode in het gezelschap van een derde persoon of organisatie. U kan het document bekomen op het gemeentehuis of via ons e-loket.


  Het document heeft een morele waarde voor officiële instanties (politie, douane, diplomatieke posten, …) in het buitenland

  De identiteitsgegevens, de plaats van bestemming en de duur van de reis worden ingevuld. Eén van de ouders of de ouder die het hoederecht heeft,  ondertekent voor toestemming. De handtekening moet worden gewettigd op de dienst Bevolking.


  Waar kan u terecht?

  Bevolking
  Marktplein 3
  9520 Sint-Lievens-Houtem
  tel. 053 60 72 22
  fax 053 62 84 14
   bevolking@sint-lievens-houtem.be

   

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF