Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Burgerzaken:
 • Inleiding
 • Contact
 • Bevolking
 •     › Contact
      › Aanvragen uittreksels en getuigschriften
        • Algemeen
        • Bewijs van leven
        • Bewijs van nationaliteit
        • Bewijs van woonst
        • Samenstelling van gezin
      › Adreswijzigingen
      › Beroepen
      › Eensluidend verklaren
      › Huisnummers
      › Identiteitskaarten
        • Elektronisch identiteitsd...
        • Elektronische identiteits...
        • Identiteitskaart gestolen...
      › Militie
      › Organen wegnemen en trans...
      › Reispassen
      › Reistoelating voor minder...
      › Samenwonen
      › Slachtbewijzen
      › Sociale zaken
        • Aanvragen tegemoetkominge...
        • Pensioenaanvragen
      › Studietoelagen
      › Volmachtformulier
      › Vreemdelingen
      › Wettigen van handtekening...
 • Vrijstelling gordelpli...
 • Strafregister
 • Rijbewijzen
 • E-loket
 • Burgerlijke stand
 •     Samenwonen (Update: 2013-02-19)


  Burgers die ongehuwd samenwonen, kunnen dit een wettelijke karakter geven door een verklaring af te leggen tot wettelijke samenwoning bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun woonplaats.

  Een wettelijke samenwoning heeft onder meer gevolgen op het vlak van belastingaangifte, verblijfsrecht, erfrecht, verwerven en beheren van gezamenlijke goederen, schulden, enz.


  Voorwaarden waaraan de partners moeten voldoen:

  • ongehuwd zijn;
  • niet gebonden zijn door een andere wettelijke samenwoning;
  • bekwaam zijn contracten af te sluiten;
  • wonen op hetzelfde adres in de gemeente van ondertekening.

  Dit zijn de enige voorwaarden die de wetgever heeft gesteld. De wettelijke samenwoning impliceert geen enkele verplichting tot fysieke of morele intimiteit en staat open voor personen die met elkaar verwant zijn en niet met elkaar in het huwelijk zouden kunnen treden. Bv. twee zussen die samenwonen, kunnen een wettelijke samenwoning afsluiten om de langstlevende door middel van het toepasselijk erfrecht te beschermen.


  Hoe?

  De ondertekening gebeurt door beide partners (geen volmacht mogelijk) aan het loket van de dienst bevolking.


  Wat moet u meebrengen?

  • identiteitskaarten van beide partners;
  • eventueel het samenlevingscontract van bij de notaris;
  • eventueel bijkomende documenten, bv. de partner die pas in België is ingeschreven na de huwbare leeftijd zal bijkomende bewijsstukken moeten voorleggen in verband met zijn burgerlijke staat, indien nodig gelegaliseerd en vertaald.


  Bewijs van registratie

  De verklaring van wettelijke samenwoning wordt enkel opgenomen in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.
  De betrokkenen krijgen na de ondertekening een ontvangstbewijs. Dit bewijst dat er ooit een verklaring van wettelijke samenwoning ondertekend is, maar niet of het ondertussen al of niet ontbonden is.

  Om de toestand van wettelijke samenwoning te kunnen bewijzen, moet een uittreksel uit het bevolkingsregister op naam aangevraagd worden bij de dienst Bevolking.


  Einde van de wettelijke samenwoning

  De wettelijke samenwoning houdt op:
  • bij het overlijden van één van de partners;
  • door het huwelijk van één van de partners;
  • door een verklaring door beide partners bij de ambtenaar van de burgerlijke stand;
  • door een eenzijdige verklaring. In dit geval moet de partner die de verklaring aflegt vooraf de kosten betalen van bekendmaking door de gerechtsdeurwaarder aan de andere partner.

  Meer informatie op: www.belgium.be/nl/familie/koppel 
   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF