Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Burgerzaken:
 • Inleiding
 • Contact
 • Bevolking
 •     › Contact
      › Aanvragen uittreksels en getuigschriften
        • Algemeen
        • Bewijs van leven
        • Bewijs van nationaliteit
        • Bewijs van woonst
        • Samenstelling van gezin
      › Adreswijzigingen
      › Beroepen
      › Eensluidend verklaren
      › Huisnummers
      › Identiteitskaarten
        • Elektronisch identiteitsd...
        • Elektronische identiteits...
        • Identiteitskaart gestolen...
      › Militie
      › Organen wegnemen en trans...
      › Reispassen
      › Reistoelating voor minder...
      › Samenwonen
      › Slachtbewijzen
      › Sociale zaken
        • Aanvragen tegemoetkominge...
        • Pensioenaanvragen
      › Studietoelagen
      › Volmachtformulier
      › Vreemdelingen
      › Wettigen van handtekening...
 • Vrijstelling gordelpli...
 • Strafregister
 • Rijbewijzen
 • E-loket
 • Burgerlijke stand
 •     Aanvragen tegemoetkomingen (Update: 2018-07-19)

  TEGEMOETKOMING AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP


   

  De inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

  De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan de gehandicapte van ten minste eenentwintig jaar en ten hoogste vijfenzestig jaar, van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd.

  De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan de gehandicapte van ten minste eenentwintig jaar en ten hoogste vijfenzestig jaar van wie een gebrek aan of vermindering van zelfredzaamheid is vastgesteld.


  De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

  De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden kan enkel nog aangevraagd worden via de mutualiteit.


  Bijzonderheden

  De aanvraag om inkomensvervangende en integratietegemoetkoming mag ten vroegste worden ingediend één jaar voor de gehandicapte aanvrager de leeftijd van 21 jaar bereikt heeft.

  De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden kan ten vroegste worden ingediend op de dag dat men 65 jaar wordt.


  Aanvragen

  Tegemoetkomingen vraagt u aan bij de gemeente waar u als aanvrager uw hoofdverblijfplaats hebt. Als u niet in de mogelijkheid bent om uw aanvraag persoonlijk in te dienen, kan u een meerderjarig persoon, in het bezit van zijn identiteitskaart en van de identiteitskaart van de aanvrager, volmacht geven om dit in uw plaats te doen. Het volmachtformulier wordt door de dienst ter beschikking gesteld (u kan dit formulier ook zelf opstellen).

  De gemeentelijke administratie vult het aanvraagformulier elektronisch in. Het recht op een tegemoetkoming gaat ten vroegste in vanaf de eerste dag van de maand volgend op het indienen van de aanvraag. 
   
  Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  Directie-Generaal Personen met een handicap
  Administratief Centrum Kruidtuin
  Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50
  1000 Brussel.

  Deze dienst beslist over de toekenning en het bedrag van de tegemoetkoming. De aanvrager wordt persoonlijk van deze beslissing op de hoogte gebracht.


  Achterstallen aanvragen?

  In bepaalde gevallen kunnen er ook achterstallen uitbetaald worden. De aanvraag tot uitbetaling moet binnen de 6 maand na het overlijden van betrokkene gebeuren, samen met een uittreksel van overlijden en de factuur van de begrafeniskosten (getekend voor voldaan). De aanvraag gebeurt via het formulier 191 dat u bij de dienst kan bekomen.


  Waar kan u terecht ?

  Bevolking
  Marktplein 3
  9520 Sint-Lievens-Houtem
  tel. 053 60 72 22
  fax 053 62 84 14
  bevolking@sint-lievens-houtem.be

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF