Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Infrastructuur & Mobiliteit:
 • Inleiding
 • Cultuur- & stormschade...
 • De Lijn
 • Fiets labelen
 • Ingebruikname openbaar...
 • Marktplein
 • Mobiliteit & Verkeer
 • Nutsmaatschapijen
 • Plannen
 • Retributies
 •     › Grachten & waterlopen
      › Opritten
      › Rioleringen
      › Verkeerssignalisatie
 • Rioleringswerken
 • Sneeuw- & ijzelbestrij...
 • Voet- en buurtwegen
 • Wegverzakkingen
 • Werken in onroerende s...
 • Zandzakjes
 •     Grachten & waterlopen (Update: 2014-01-28)

  Aanvragen tot het laten overwelven van grachten langsheen buurtwegen, bv. voor een bouwperceel, met een maximum lengte van 5 meter, kunnen schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur.

  De kostprijs hiervoor (inzet personeel en materieel) is:

  • buizen diameter 30 cm: 500 euro;
  • buizen diameter 40 cm: 500 euro;
  • buizen diameter 60 cm: 650 euro;
  • buizen diameter 70 cm: 750 euro.

  Voor het overwelven van waterlopen moet vooreerst een machtiging worden bekomen van de Deputatie. Niemand mag een bestendig kunstwerk, wateraftapping of waterlozing op een waterloop uitvoeren zonder de voorafgaande machtiging van de Deputatie.

  Ook is het verboden beplantingen, bouwwerken of herstellingen aan gebouwen uit te voeren langsheen de waterlopen, binnen een afstand van drie meter, te rekenen van hun uiterste boord of afhankelijkheden vooraleer daartoe schriftelijke machtiging te hebben bekomen van het gemeentebestuur.

  Retributiereglement

   

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF