Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Infrastructuur & Mobiliteit:
 • Inleiding
 • Cultuur- & stormschade...
 • De Lijn
 • Fiets labelen
 • Ingebruikname openbaar...
 • Marktplein
 • Mobiliteit & Verkeer
 •     › Mobiliteitsplan
      › Departement Mobiliteit en...
      › Kortparkeren
      › Snelheidszones Sint-Lieve...
      › Verkeersraad
 • Nutsmaatschapijen
 • Plannen
 • Retributies
 • Rioleringswerken
 • Sneeuw- & ijzelbestrij...
 • Voet- en buurtwegen
 • Wegverzakkingen
 • Werken in onroerende s...
 • Zandzakjes
 •     Mobiliteitsplan (Update: 2016-08-16)

  Een duurzaam beleid
  Het mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van een duurzaam gemeentelijk
  mobiliteitsbeleid. In het mobiliteitsplan wordt beschreven hoe het beleid de groeiende
  mobiliteitsbehoefte van de inwoners in goede banen wil leiden. Sint-Lievens-Houtem
  moet goed bereikbaar zijn, maar daarnaast is het ook belangrijk om er aangenaam te
  wonen, werken en verblijven. Sint-Lievens-Houtem kiest voor duurzame
  mobiliteitsoplossingen. Een duurzaam mobiliteitsbeleid is geen anti-autobeleid, maar een
  beleid dat vertrekt vanuit het STOP-principe: voorrang voor voetgangers (Stappers),
  fietsers (Trappers) en collectief vervoer (Openbaar vervoer). Pas daarna komt de auto
  (Privévervoer). Gemeenten die hun mobiliteitsbeleid vanuit dit uitgangspunt opbouwen,
  worden leefbaarder, veiliger en bereikbaarder.

  Mobiliteitsconvenant
  Het gemeentelijk mobiliteitsplan is ook het kader voor de projecten en acties die in
  samenwerking met andere actoren (het Vlaamse gewest, VVM De Lijn, ...) via de
  modules van het mobiliteitsconvenant gerealiseerd kunnen worden. Door het
  mobiliteitsconvenant (het zogenaamde moederconvenant) te ondertekenen, verbindt de
  lokale overheid er zich toe een mobiliteitsplan te maken. Het mobiliteitsconvenant is o.a.
  hierdoor het basisinstrument voor het voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid in
  Vlaanderen.

  Startpunt voor een kwaliteitsvol en duurzaam beleid
  Een goedgekeurd mobiliteitsbeleidsplan mag niet gezien worden als een eindpunt.
  Het is een startpunt waarin de klemtonen liggen op de realisatie van de actiepunten om
  zo te komen tot een kwaliteitsvol en duurzaam mobiliteits- en verkeersbeleid. De
  gemeente moet het initiatief nemen in de uitwerking en opvolging van het beleid.


  kaart 01: Situering
  kaart 02: Gewestplan
  kaart 03: Bijzondere plannen van aanleg (BPA's)
  kaart 04: Bestaande ruimtelijke structuur
  kaart 05: Verkeersgenerende activiteiten
  kaart 06: Probleemstelling ruimtelijke structuur
  kaart 07: Probleemstelling verkeers- en vervoersnetwerk
  kaart 08: Autonetwerk - categorisering van de wegen
  kaart 09: Autonetwerk - snelheden en verblijfsgebieden
  kaart 10: Fietsnetwerk
  kaart 11: Voorkeurroutes zwaar verkeer

   

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF