Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Infrastructuur & Mobiliteit:
 • Inleiding
 • Cultuur- & stormschade...
 • De Lijn
 • Fiets labelen
 • Ingebruikname openbaar...
 • Marktplein
 • Mobiliteit & Verkeer
 • Nutsmaatschapijen
 • Plannen
 • Retributies
 • Rioleringswerken
 • Sneeuw- & ijzelbestrij...
 • Voet- en buurtwegen
 • Wegverzakkingen
 • Werken in onroerende s...
 • Zandzakjes
 •     Sneeuw- & ijzelbestrijding (Update: 2014-01-28)
  Ons bestuur staat zelf in voor het bestrijden van sneeuw en ijzel op de gemeentewegen. Dit gebeurt door 2 ploegen. Een routeplan werd opgemaakt waarbij eerst de verbindingswegen worden aangedaan en nadien de lokale wegen.

  Een samenwerkingsovereenkomst wordt elk jaar gesloten met de lokale politie en de dienst Wegen van het Ministerie van het Vlaamse Gewest om de dienst sneeuwbestrijding 's nachts te verwittigen om uit te rukken.

  Voor wegen die bijna niet bereden worden is het praktisch onmogelijk om deze sneeuwvrij te houden. De gemeente zorgt er dan ook voor dat inwoners van dergelijke straten wegenzout in bereik hebben om zelf te strooien.

  Elke burger is verplicht om het voetpad voor zijn eigendom sneeuwvrij te maken. Strooizout kan bekomen worden op de gemeentelijke technische buitendienst, Krabbenijkstraat 25, tegen betaling van 3,50 euro voor een zak van 25 kg.
  Voor onvoldoende mobiele inwoners is levering aan huis mogelijk. In dit geval is het tarief vastgesteld op 4 euro per zak strooizout van 25 kg. Er kunnen maximaal 5 zakken geleverd worden per adres en per beurt.
  Retributiereglement

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF