Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Infrastructuur & Mobiliteit:
 • Inleiding
 • Cultuur- & stormschade...
 • De Lijn
 • Fiets labelen
 • Ingebruikname openbaar...
 • Marktplein
 • Mobiliteit & Verkeer
 • Nutsmaatschapijen
 • Plannen
 • Retributies
 • Rioleringswerken
 • Sneeuw- & ijzelbestrij...
 • Voet- en buurtwegen
 • Wegverzakkingen
 • Werken in onroerende s...
 • Zandzakjes
 •     Voet- en buurtwegen (Update: 2019-02-28)
  Aanvragen tot verlegging of afschaffing van buurt-/voetwegen kunnen worden ingediend bij de technische dienst. Bij de aanvraag wordt een plan gevoegd, opgemaakt door een landmeter, in vijf exemplaren, samen met een motivatie en fotodocumentatie. Om eventuele misverstanden te voorkomen moeten alle aanpalende grondeigenaars het plan goedkeuren.

  Over aanvragen om verlegging of afschaffing van buurt-/voetwegen brengt de gemeenteraad, na het houden van een openbaar onderzoek, advies uit. De uiteindelijke beslissing berust bij de Deputatie van de Oost-Vlaanderen.

  De gemeenteraad stelde in zitting van 30 januari 2014 een vergoeding vast die de aanvrager van een verlegging of afschaffing van een buurt-/voetweg aan de gemeente verschuldigd is. Deze vergoeding wordt gevraagd als compensatie van het verwerven van het voordeel van volle eigendom van het stuk buurt-/voetweg dat na afschaffing of verlegging aan de eigendom van de aanvrager wordt gevoegd.

  De atlas van de buurtwegen is ter inzage voor het publiek. In deze atlas zijn alle voet- en buurtwegen opgenomen waarover de gemeente het beheer en onderhoud heeft (wet van 10 april 1841 met latere aanvullingen).

  Raadpleeg de atlas van de buurtwegen digitaal.

  Meer info: https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/mobiliteit/Buurtwegen%20en%20tragewegen/wijziging-voet-enbuurtwegen.html

  Contacteer Jean Paul Tavernier voor meer informatie.

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF