Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Missie:
 • Inleiding
 •     Inleiding (Update: 2014-03-04)

  Inwoners van Sint-Lievens-Houtem en vooral de meest kwetsbaren kunnen rekenen op het OCMW,
  waar in een sfeer van vertrouwen kansen worden geboden die duurzaam bijdragen tot zelfredzaamheid.


  Inwoners van Sint-Lievens-Houtem,

  OCMW Sint-Lievens-Houtem richt zich met haar dienstverlening op de inwoners van Sint-Lievens-Houtem, dus met inbegrip van de deelgemeenten.

  en vooral de meest kwetsbaren,

  Ons OCMW heeft extra aandacht voor diegenen die dit het meest nodig hebben. De dienstverlening van het OCMW is er voor elke inwoner van Sint-Lievens-Houtem, maar soms zijn de middelen beperkt en moeten er keuzes gemaakt worden. Bij het maken van die keuzes, zullen de meest kwetsbaren op de eerste plaats komen.
  Het begrip ‘de meest kwetsbare’ kan verschillende ladingen dekken. Het kan gaan over mensen die in structurele armoede leven, (zwaar) zorgbehoevende ouderen, jonge gezinnen, mensen die kampen met verslaving…
  Het is niet de bedoeling om een afgewerkte lijst van de meest kwetsbaren te hanteren. De gekwalificeerde medewerkers gaan dagelijks aan de slag met hun kennis en ervaring om de keuze op een bewuste en verantwoorde manier te maken.

  kunnen rekenen op het OCMW,


  Het OCMW verbindt er zich toe dat het voor iedereen mogelijk is om een beroep te doen op de dienstverlening .
  Bereikbaarheid: zowel de fysieke als de geestelijke drempels moeten zo laag mogelijk zijn zodat elke inwoners makkelijk met ons in contact kan komen.
  Beschikbaarheid : openingsuren zijn afgestemd op de noden. Tijdens de openingsuren staan onze medewerkers klaar om onze inwoners van dienst te zijn. Maar ook daarbuiten moet men op het OCMW kunnen rekenen.
  Betaalbaarheid: financieel, maar ook maatschappelijk en sociaal moet de kost van onze dienstverlening zo laag mogelijk zijn.
  Bruikbaarheid: onze dienstverlening is afgestemd op de noden van de cliënt. Om deze noden te kennen, gaan we een open dialoog aan.
  Begrijpbaarheid : ons aanbod is voldoende open en transparant.

  waar in een sfeer van vertrouwen

  De medewerkers van het OCMW gaan een vertrouwensrelatie aan met de cliënten. Dit wil zeggen dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
  Cliënten kunnen vertrouwen op een professionele dienstverlening .
  Anderzijds kan het OCMW er ook op vertrouwen dat cliënten oprecht handelen.

  kansen worden geboden die

  Het OCMW schept met haar dienstverlening mogelijkheden die cliënten in staat stellen op een volwaardige manier aan het maatschappelijk leven te participeren. Om die mogelijkheden optimaal te benutten, is begeleiding voorzien op maat van de cliënt.
  Het OCMW wil het niet in de plaats doen van de cliënt, maar begeleidt op maat en creëert mogelijkheden.
  Een tweede aspect van kansen bieden speelt in op het feit dat kansen soms gemist worden om allerlei redenen. Het OCMW biedt mensen ook een nieuwe kans.

  duurzaam bijdragen tot zelfredzaamheid

  De dienstverlening van het OCMW mag geen pleister op een houten been zijn. Ze moet op zoek gaan naar de structurele oorzaken van het problemen. Ze moet deze aanpakken en mag niet blijven steken in het oplappen van de symptomen. We gaan volop voor lange termijnoplossingen.
  zelfredzaamheid
  Je bent zelfredzaam als je in staat bent om jezelf te handhaven in de maatschappij. Je kan de nodige handelingen verrichten om in het dagelijks leven een menswaardig leven te leiden.
  Anderzijds zijn we er ons van bewust dat dit voor sommige mensen niet (meer) haalbaar is. Onze medewerkers streven ernaar om de mensen hun mogelijkheden zoveel mogelijk te laten benutten.

   

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF