Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Dienstverlening:
 • Inleiding
 • 11. Sociaal verhuurkan...
 • 10. Mantelzorgpremie
 • 9. Energie
 • 8. Tewerkstelling
 • 7. Personenalarmsystee...
 • 6. Klusjesdienst
 • 5. Poetsdienst
 • 4. Asielzoekers en vre...
 • 3. Financiële hulp
 •     › Algemeen
      › Leefloon
      › Overige financiële hulpv...
      › Schulden
      › Terugvordering
      › Tussenkomst bij opname in...
      › Tussenkomst medische kost...
      › Voordeeltarief uitstappen...
      › Voorschotten op sociale u...
 • 2. Psychosociale begel...
 • 1. Informatie, advies,...
 •     Inleiding (Update: 2008-04-16)

  Dat het OCMW leefloon (het vroegere bestaansminimum) toekent, is algemeen geweten. Minder bekend is, dat het OCMW ook tijdelijke en/of aanvullende financiële hulp kan bieden, bijvoorbeeld aan mensen die zo’n hoge medische kosten hebben dat hun inkomen niet meer volstaat.
  De financiële steun is het laatste vangnet voor hen die er niet in slagen door eigen arbeid of door een sociale zekerheidsuitkering voldoende inkomsten te verwerven.
  De maatschappelijk werker informeert en verwijst zo nodig naar andere diensten.
  Samen met u wordt actief gezocht naar oplossingen voor elke individuele situatie.
  Ook bij moeilijkheden betreffende het bekomen van uitkeringen of bij het invullen van formulieren (kinderbijslag, studietoelagen, aanvragen diverse sociale tarieven,...) kan men bij de sociale dienst terecht.
  Een maatschappelijk werker voert het sociaal onderzoek uit en formuleert een advies.
  De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist vervolgens over de aanvraag.
  Bent u het niet eens met de beslissing van het OCMW, dan kan u in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank, Bekstraat 14, 9700 Oudenaarde.

  De sociale dienst van het OCMW van Sint-Lievens-Houtem verzekert een permanentie van 9 u tot 12u op alle werkdagen en op donderdagavond van 18u tot 20u. Personen die zich op deze uren niet kunnen vrijmaken, kunnen na telefonische afspraak op andere uren ontvangen worden.
   

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF