Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Dienstverlening:
 • Inleiding
 • 11. Sociaal verhuurkan...
 • 10. Mantelzorgpremie
 • 9. Energie
 • 8. Tewerkstelling
 • 7. Personenalarmsystee...
 • 6. Klusjesdienst
 • 5. Poetsdienst
 • 4. Asielzoekers en vre...
 • 3. Financiële hulp
 • 2. Psychosociale begel...
 • 1. Informatie, advies,...
 •     4. Asielzoekers en vreemdelingen (Update: 2016-01-06)

  Elke vreemdeling die in België aankomt, kan asiel aanvragen. Maar niet iedereen zal als vluchteling worden erkend. Eerst moet de asielzoeker een asielprocedure doorlopen.

  De ons door de het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) toegewezen asielzoekers worden door het OCMW gehuisvest op het grondgebied van de gemeente in een lokaal opvanginitiatief.

  Het lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers voorziet in de materiële opvang van asielzoekers tijdens de periode van het onderzoek van hun asielaanvraag.
  Deze asielzoekers krijgen niet langer financiële steun ten bedrage van het leefloon. Er wordt hen hoofdzakelijk materiële hulp geboden (huisvesting, kleding), aangevuld met een beperkt leefgeld.

  Silvia Quintijn is coördinator van het lokaal opvanginitiatief. U vindt haar op de sociale dienst van het OCMW en u kan bij haar terecht met vragen en suggesties.
  Zij werkt aan de begeleiding en integratie van de asielzoekers. Er wordt vooral aandacht besteed aan de integratie in de gemeente, psychosociale begeleiding, inschrijving voor Nederlandse taallessen, begeleiding bij de asielprocedure, zinvolle dagbesteding, ...


   

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF