Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Lokaal sociaal beleid:
 • Inleiding
 • Participatie
 •     Algemeen (Update: 2014-02-05)

  De sociale dienst- en hulpverlening is vaak ondoorzichtig voor onze bevolking en in het bijzonder voor de zwakkeren, diegenen die er vaak het meeste nood aan hebben. Dat maakt dat velen hun weg niet vinden in het aanbod.
  Het lokaal sociaal beleid heeft tot doel te verzekeren dat iedereen een gelijke toegang verkrijgt tot het recht op een menswaardig leven. Dit brengt met zich mee dat de toegankelijkheid van de sociale dienst- en hulpverlening moet verbeteren.
  Deze doelstelling nastreven vraagt acties op beleids-, voorzieningen- en cliëntniveau. Het lokaal bestuur (OCMW en gemeente, met het OCMW als coördinator) maakt werk van een gezamenlijke planning van het lokaal sociaal beleid.

  www.premiezoeker.be

  www.dewetswinkel.be

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF