Je kan niet gaan stemmen en wil een volmacht geven

Wanneer je om een geldige reden niet zelf kan gaan stemmen, kan je een andere kiezer een volmacht geven. In dat geval heb je een volmachtformulier nodig waarmee je een ander een volmacht geeft, en een bijhorend attest.

Vul het volmachtsformulier in en onderteken dit. Laat de volmachtkrijger het formulier ondertekenen. Voeg het bijhorend attest bij het volmachtformulier.

Wat is een geldige reden en wie moet ze attesteren?

Geldige reden

Attest door
medische redenen

arts

beroeps- of dienstredenen

werkgever

schipper, marktkramer of kermisreiziger

door de dienst Burgerzaken op basis van bewijsstukken

rechterlijke maatregel

directie van de penitentiaire instelling

geloofsovertuiging

religieuze overheid

studieredenen

onderwijsinstelling

verblijf in het buitenland

door de dienst Burgerzaken op basis van bewijsstukken

De volmacht met een verklaring op erewoord is afgeschaft. De verklaring op erewoord bij een reis naar het buitenland of het uitoefenen van een zelfstandige activiteit op de dag van de verkiezingen kan bij de lokale verkiezingen niet meer gebruikt worden om een volmacht te geven. Volmacht geven kan dus enkel nog mits het voorleggen van de vereiste bewijsstukken.

Voorwaarden volmachtkrijger

  • De volmachtkrijger moet stemrecht hebben voor minstens dezelfde verkiezingen als die waarvoor de volmachtgever stemrecht heeft.
  • De volmachtkrijger mag slechts 1 volmacht aanvaarden.
Naar top