Algemene gemeentebelasting

Voor de aanslagjaren 2020-2025 heeft de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019 het algemeen belastingreglement voor gezinnen en bedrijven vastgesteld. Een aanpassing van het belastingreglement werd vastgesteld door de gemeenteraad van 27 augustus 2020.

Tegen deze beslissing kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een periode van 30 dagen na de dag van publicatie. Meer info over de procedure en de modaliteiten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Naar top