Belasting administratieve stukken

Voor de aanslagjaren 2020-2025 heeft de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019 het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken vastgesteld. In zitting van 27 april 2021 en 18 december 2023 werd het reglement aangepast.

Het gecoördineerd belastingreglement kan je hier nalezen.

Tegen deze beslissing kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een periode van 30 dagen na de dag van publicatie. Meer info over de procedure en de modaliteiten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Naar top