Belasting begraving niet-inwoner

Het belastingreglement op de begraving van niet-inwoners werd in zitting van 29 juni 2021 door de gemeenteraad vastgesteld voor de periode 2021-2025. Het belastingreglement werd gepubliceerd op 9 juli 2021.

Tegen deze beslissing kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een periode van 30 dagen na de dag van publicatie. Meer info over de procedure en de modaliteiten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Naar top