Belasting conformiteitsattest

Voor de aanslagjaren 2021-2025 heeft de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019 het belastingreglement op het niet hebben van een verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen vastgesteld. Dit belastingreglement werd gepubliceerd op 27 december 2019.

In zitting van 27 augustus 2020 werd door de gemeenteraad een verordening goedgekeurd voor het verplicht hebben van een conformiteitsattest voor huurwoningen ouder dan 20 jaar én werd het reglement goedgekeurd met betrekking tot de beperking van de geldigheidsduur van het conformiteitsattest. Deze verordening en reglement werden gepubliceerd op 15 februari 2021.

Tegen deze beslissing kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een periode van 30 dagen na de dag van publicatie. Meer info over de procedure en de modaliteiten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Naar top