Belasting gebruik openbaar domein

Voor de aanslagjaren 2020-2025 heeft de gemeenteraad in zitting van 29 juni 2021 het belastingreglement op het gebruik van de openbare weg en het openbaar domein volledig aangepast en opnieuw vastgesteld. In zitting van 2 september 2021 heeft de gemeenteraad een aanpassing van het reglement vastgesteld. Het gemeenteraadsbesluit en het gecoördineerd belastingreglement werden gepubliceerd op 12 september 2021.

Tegen deze beslissing kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een periode van 30 dagen na de dag van publicatie. Meer info over de procedure en de modaliteiten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Naar top