Belasting leegstaande woningen en gebouwen

Voor de aanslagjaren 2020-2025 heeft de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019 het belastingreglement leegstaande woningen en gebouwen vastgesteld. Het besluit en het belastingreglement werden gepubliceerd op 27 december 2019.

Op 1 oktober 2020 werden het besluit en het reglement betreffende opname gebouwen en woningen in het leegstandregister gepubliceerd.

In zitting van 31 augustus 2022 stelde de gemeenteraad het aangepaste belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen vast. Het besluit en het reglement werden gepubliceerd op 11 september 2022.

Tegen deze beslissing kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een periode van 30 dagen na de dag van publicatie. Meer info over de procedure en de modaliteiten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Naar top