Belasting markten en foren

Voor de aanslagjaren 2020-2025 heeft de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019 het belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein ten gevolge van markten en foren vastgesteld. Dit belastingreglement werd sindsdien aangepast door de gemeenteraad in zitting van 23 april 2020, 28 mei 2020, 2 juli 2020, 30 september 2020 en 25 oktober 2022.

Het gecoördineerd belastingreglement, vastgesteld door de gemeenteraad van 25 oktober 2022, werd gepubliceerd op 7 november 2022.

Gemeenteraadsbesluit 25 oktober 2022

Gecoördineerd belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein ten gevolge van markten en foren

Tegen deze beslissing kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een periode van 30 dagen na de dag van publicatie. Meer info over de procedure en de modaliteiten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Naar top