Belasting nachtwinkels

Voor de aanslagjaren 2020-2025 heeft de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019 het belastingreglement op de opening en uitbating van nachtwinkels vastgesteld. Een aanpassing van het belastingreglement werd door de gemeenteraad vastgesteld in zitting van 27 oktober 2020. Het gecoördineerd belastingreglement werd gepubliceerd op 9 november 2020.

Tegen deze beslissing kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een periode van 30 dagen na de dag van publicatie. Meer info over de procedure en de modaliteiten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Naar top