Belasting onbewoonbaar verklaarde woningen

In zitting van 19 december 2019 stelde de gemeenteraad het belastingreglement vast op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen 2020-2025. Het belastingreglement werd gepubliceerd op 2 juli 2020.

Tegen deze beslissing kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een periode van 30 dagen na de dag van publicatie. Meer info over de procedure en de modaliteiten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Naar top