Belasting op ontgravingen

In zitting van 5 juli 2022 stelde de gemeenteraad het belastingreglement vast voor ontgravingen tijdens de legislatuur 2020-2025.

Voor bijkomende inlichtingen i.v.m. een ontgraving, verwijzen we u graag door naar de dienst burgerzaken.

Tegen deze beslissing kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een periode van 30 dagen na de dag van publicatie. Meer info over de procedure en de modaliteiten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Naar top