Belasting plaatsen en uitbaten frituren

Voor de aanslagjaren 2020-2025 heeft de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019 het belastingreglement op het plaatsen en uitbaten van een frituur op een perceel van de gemeente vastgesteld. Dit belastingreglement werd aangepast in zitting van 27 oktober 2020. Het uittreksel van het gemeenteraadsbesluit en het gecoördineerd reglement werden gepubliceerd op 9 november 2020.

Tegen deze beslissing kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een periode van 30 dagen na de dag van publicatie. Meer info over de procedure en de modaliteiten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Naar top