Bestuurderspas voor taxibestuurders

Als taxichauffeur in het Vlaams Gewest moet je, ongeacht jouw statuut (werknemer of zelfstandige), in het bezit zijn van een bestuurderspas voor taxibestuurders. Die bestuurderspas vraag je aan in de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

Voorwaarden

De verplichting is van toepassing sinds 1 juli 2020 en geldt voor elke chauffeur onder de nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer én voor elke taxi- als VVB-chauffeur.

De bestuurderspas is geldig voor een periode van vijf jaar.

Om een bestuurderspas voor taxibestuurders te krijgen, moet je aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Je hebt minstens twee jaar een geldig rijbewijs met medische keuring.
 • Je voldoet aan de moraliteitsvoorwaarden (zie art.25 van het uitvoeringsbesluit) en je levert daarvoor een uittreksel van het strafregister model 596.1-28, dat minder dan drie maanden oud is.
  Het is bovendien verplicht om jaarlijks, binnen drie maanden na de verjaardag van de bestuurderspas, de gemeente opnieuw een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28, te bezorgen. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden.
 • Je hebt een attest kennis Nederlands van niveau B1. Een bestuurderspas kan ook afgeleverd worden bij een kennis van niveau A2, mits het niveau B1 binnen een termijn van twee jaren wordt behaald. In dat laatste geval moet een ondertekende erewoordverklaring toegevoegd worden aan de aanvraag.
 • Je hebt een toelating om arbeidsprestaties te verrichten in België (als je een buitenlandse staatsburger bent).
 • Je hebt een bewijs dat je de nodige kennis hebt om personen met een rolstoel te vervoeren (indien van toepassing). Dat wordt afzonderlijk vermeld op de bestuurderspas.

Verplichtingen

De bestuurder die een bestuurderspas heeft, is verplicht om de volgende zaken te melden:

 • elke wijziging van domicilie, binnen een termijn van tien dagen
 • elke veroordeling binnen tien dagen na het voorval
 • elk verlies van rijbewijs met geldige medische keuring of toelating om arbeidsprestaties te verrichten, binnen 24 uur na het voorval.

Procedure

Je dient jouw aanvraag in via de applicatie Centaurus2020 of via het aanvraagformulier. Daarbij voeg je de onderstaande documenten toe:

 • Kopie van het rijbewijs met een geldige medische keuring.
 • Kopie van de identiteitskaart.
 • Een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28. Dat attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan drie maanden.
 • Een attest kennis Nederlands van niveau B1 of een ondertekende erewoordverklaring dat het taalniveau B1 binnen een termijn van twee jaren zal worden behaald.
 • Beroepskaart of arbeidskaart (enkel voor internationale werknemers).
 • Bewijs dat je de nodige kennis hebt om deze personen te vervoeren (enkel bij vervoer van personen met een rolstoel).

Je kan jouw aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs)

Je moet de bestuurderspas ophalen ten laatste drie maanden na de toekenning. Als dat niet tijdig gebeurt, vervalt de bestuurderspas.

Wat meebrengen-Bedrag

De aanvraag is gratis. Bij afhaling van de bestuurderspas betaal je eenmalig een retributie van 20 euro. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Naar top