Gerust Wonen

Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) en sociale verhuurkantoren (SVK's) één woonactor vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Elke woonmaatschappij moet in een uniek, niet-overlappend werkingsgebied opereren. De gemeenteraad heeft op 26 oktober 2021 besloten om als tussenstap naar een maatschappij voor de referentieregio Vlaamse Ardennen een nieuwe woonmaatschappij op te richten, samen met de gemeenten Zwalm, Herzele, Oosterzele en Zottegem: 'Gerust Wonen'.

De gemeenten Herzele, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem en Zwalm hebben gelijklopende noden op het vlak van een sociaal en lokaal woonbeleid. Het werkingsgebied, waarin de woonmaatschappij Gerust Wonen zal opereren, is de optelsom van de vijf betrokken gemeenten en vormt een geografisch aaneensluitend geheel.

De toewijzing van sociale huurwoningen gebeurt volgens regels die vastgelegd zijn in Vlaamse reglementering.

De gemeente heeft de mogelijkheid om lokale accenten te leggen in een eigen toewijzingsreglement zoals de lokale binding die kandidaat-huurders hebben met de gemeente.

Naar top