Hemelwatersubsidie

Subsidiereglement voor de aanleg van een hemelwaterput en/of een infiltratievoorziening bij bestaande woningen of vernieuwbouw, conform de code van goede praktijk

In het kader van een duurzaam gemeentelijk beleid en het duurzaam gebruik van regenwater keurde de gemeenteraad een verordening goed die de lozing van het huishoudelijk afvalwater en de afkoppeling van het hemelwater regelt. In hetzelfde reglement werd een subsidie voorzien voor de installatie van een hemel(regen)waterput en/of een infiltratievoorziening bij bestaande woningen (=stedenbouwkundige vergunning dateert van vóór 7 september 1999) en bij vernieuwbouw. Indien de vernieuwbouw dermate is dat de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening verplicht wordt opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning, kan geen subsidie bekomen worden. Deze subsidie is enkel voorzien als aanmoediging voor wie niet verplicht is.

Voorwaarden

Code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen - pagina 128 tot pagina 147. Bijvoorbeeld: minimale inhoud afhankelijk van de dakoppervlakte, scheiding met leidingwater moet absoluut en definitief zijn, hergebruik van het hemelwater verplicht door een minimale aansluiting van een toilet of wasmachine,...

Is jouw woning aangesloten op het openbaar leidingwaternetwerk dan is een (her)keuring van de binneninstallatie verplicht bij het plaatsen en aansluiten van de hemelwaterinstallatie. Je vraagt dit aan bij het multiservice-bedrijf FARYS of een extern keuringsorganisme en voegt het attest van de (her)keuring bij jouw aanvraag tot subsidie.

De subsidie bedraagt 5 euro per 100 liter waterinhoud put of infiltratievoorziening voor bestaande woningen en 2,50 euro per 100 liter waterinhoud put of infiltratievoorziening voor vernieuwbouw. De gemeentelijke subsidie kan maximum 375 euro bedragen.

Aanvraag kan pas zodra alle aansluitingen zijn uitgevoerd, conform de code van goede praktijk.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier kan je downloaden onderaan deze pagina.

Praktische informatie over hoe het best omspringen met hemel-en afvalwater in en rond de woning, hoe tot wel 50% drinkwater te besparen,... staat in de 'Waterwegwijzer bouwen en verbouwen' van de VMM.

Andere subsidies en premies

www.premiezoeker.be

Downloads

Naar top