Hoe stem ik geldig?

Hoe stemmen op papier?

Bij stemmen in een stembureau zonder stemcomputer breng je een stem uit met een rood potlood op een papieren stembiljet. Na de stemming vouw je het stembiljet dicht met de gedrukte tekst naar binnen en steek je het stembiljet in de stembus.

1. Je ontvangt 1 stembiljet per verkiezing.

2. Je gaat met je stembiljetten in het stemhokje en brengt je stem uit met het rode potlood aanwezig in het stemhokje (je maakt het potlood niet nat)

  • je kan een voorkeurstem uitbrengen op 1 of meer kandidaten van eenzelfde lijst. In dat geval kleur je het stemvakje naast de naam van die kandidaat of kandidaten rood.
  • je kan een lijststem uitbrengen op 1 lijst als je geen voorkeurstem wil uitbrengen op 1 of meer kandidaten van die lijst. In dat geval kleur je het stemvakje onder de lijstnaam rood.
  • je kan ook blanco stemmenJe stem wordt dan niet meegeteld bij de vaststelling van de verkiezingsuitslag.

3. Voor je het stemhokje verlaat, vouw je het stembiljet dicht met de gedrukte tekst naar binnen.

4. Ga naar de stembus en deponeer je stembiljet in de correcte stembus.

De volgende stembiljetten zijn ongeldig:

  • stembiljetten waarop voorkeurstemmen voor kandidaten op verschillende lijsten zijn uitgebracht.
  • stembiljetten waarop meer dan 1 lijststem is uitgebracht.
  • stembiljetten waarop een lijststem is uitgebracht, samen met voorkeurstemmen voor een of meer kandidaten van een of meer andere lijsten.
  • stembiljetten waarvan de vorm en de afmetingen veranderd zijn, die binnenin een voorwerp bevatten of die herkenbaar gemaakt zijn door er een teken, een tekst of een doorhaling.
  • alle andere stembiljetten dan die welke volgens de regelgeving mogen worden gebruikt.
Naar top