Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Jaarmarkt Klimaatgezond Woonpark Meuleveld Bekendmakingen & openbare onderzoeken Houtem Onderneemt Webshop Livinuscheque E-Loket Trage wegen Uit in SLH NEC
    Nieuws van Sint-Lievens-Houtem:
    Overheidsopdrachten - dakwerken pastorie Vlierzele
Het college heeft in de zitting van 5 juli 2018 beslist om een overheidsopdracht (onderhandelingsprocedure) bekend te maken voor het uitvoeren van dakwerken aan de pastorie van Vlierzele (beschermd monument).
Lees hier het bestek. De offerten moeten ingediend worden op 3 september 2018. Een voorafgaand plaatsbezoek is verplicht. Info: Gwen Quipor, secretaris@sint-lievens-houtem.be

   
    Nieuwe brochure Beestig Jong
De nieuwe brochure beestig jong najaar 2018-voorjaar 2019 is uit!
Lees er meer over alle mogelijke activiteiten voor de jongeren uit onze gemeente.
   
    Vergadering veiligheid Houtem Jaarmarkt
Voor uitbaters van (tijdelijke) horecazaken
Aangezien de gemeente de veiligheid van eenieder hoog in het vaandel draagt, nodigen wij u graag uit voor een vergadering waarbij wij één en ander zullen toelichten over de maatregelen die in het kader van de veiligheid tijdens Houtem Jaarmarkt 2018 zullen worden genomen.
De vergadering vindt plaats op dinsdag 21 augustus 2018 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
   
    Vacature: deskundige mobiliteit en openbare werken
De gemeente is op zoek naar een gemotiveerde college voor de technische binnendienst.
Een deskundige mobiliteit en openbare werken, statutair, voltijds, niveau B.
Lees meer over de vacature, aanwervingsvoorwaarden en functiebeschrijving.

Kandidaturen worden verwacht tegen uiterlijk 31 augustus 2018.
   
    Maatregelen droogte - update 3 aug
Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen en afgesloten meanders in Oost-Vlaanderen, met uitzondering van captatie van water voor de openbare drinkwatervoorziening en voor het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet, regenwater of grondwater te gebruiken:
 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen en voetpaden;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten en luifels;
 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het prod uctieproces of de bed ríjfsactiviteiten;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij tussen 18 en 10 uur met niet-leidingwater ín het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen en voor moestuinen;
 • voor het besproeien van sportterreinen, tenzij tussen 18  en 10 uur met niet-leidingwater.
Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro (*) of met één van deze straffen alleen.
   
    Brandgevaar door droogte - maatregelen
Omwille van de aanhoudende droogte heeft de gouverneur een aantal maatregelen genomen:
 • Het is verboden om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen open vuur te maken.
 • Voor iedereen die zich op reglementaire wijze ophoudt in natuurgebieden, provinciale domeinen, bossen of heiden in de provincie Oost-Vlaanderen wordt een absoluut rookverbod uitgevaardigd.
 • Het is verboden om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen vuurwerk te gebruiken.
Overtredingen op dit besluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 1 tot 14 dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro (*) of met één van deze straffen alleen.
   
    Schade door droogte land- en tuinbouw
De aanhoudende droogte van de afgelopen weken laat zijn sporen na in onder andere de land- en tuinbouwbedrijven. Het is dan ook van belang dat de nodige maatregelen worden genomen om de geleden schade zo snel mogelijk te laten vaststellen.
Wanneer u schade hebt geleden door de droogte kan u contact opnemen met de technische dienst van de gemeente op T 053 60 72 27 - ow@sint-lievens-houtem.be, om zo snel mogelijk de gemeentelijke schattingscommissie samen te roepen.

Bij de aanvraag moet u volgende documenten voegen:
 • aard van de schade
 • ligging met volgnummer, fotoplannen
 • oppervlakte, totale bedrijfsoppervlakte zoals vermeld op de verzamelaanvraag
 • productienummer
 • fotoplannen van de MTR-aangifte of van de Mestbank
Een teelt komt in aanmerking voor vergoeding van de schade wanneer, over heel het bedrijf gezien, de schade voor die teelt meer dan 30% bedraagt.
   
    Film in het bos 8 september 2018
Noteer reeds in de agenda! Op zaterdag 8 september kunnen klein en groot naar de openluchtvoorstelling van de film: Brave. De film wordt afgespeeld in NEC De Pastorie, Halleweg 15. De deuren gaan open om 19.15 uur. De film (Nederlands gesproken) start om 20.15 uur.
Tarief: 4 euro voor volwassenen; 2 euro voor kinderen jonger dan 13 jaar. Leden van de Gezinsbond en inwoners van Sint-Lievens-Houtem betalen eveneens 2 euro.
Info en inschrijving via www.bosplus.be.
   
... volgende 10
webdesign by ITAFdesign a division of ITAF