Lang verblijf EU burger

Voorwaarden

U hebt als burger van de Europese Unie het recht België binnen te komen op voorlegging van een nationale identiteitskaart of van een geldig nationaal paspoort.

Om hierover meer te weten, kan u de website van de Dienst Vreemdelingenzaken raadplegen: https://dofi.ibz.be/nl 

Procedure

U maakt online een afspraak.  Bij uw afspraak brengt u uw nationale identiteitskaart mee of internationaal paspoort en een recente pasfoto.

Bedrag

Deze dienst is gratis

Naar top