Lang verblijf niet EU burger

Voorwaarden

Als onderdaan van een derde land moet u in het bezit zijn van een geldig nationaal paspoort met daarin een visum, tenzij u vrijgesteld bent van visumplicht. Dit visum bepaalt hoe u in ons land kan ingeschreven worden.

Meer info vindt u op de website van de Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken: https://dofi.ibz.be/nl

Procedure

U maakt online een afspraak.  Bij uw afspraak brengt u uw internationaal paspoort met visum (indien van toepassing) mee en een recente pasfoto.

Bedrag

Er dient in bepaalde gevallen een bijdrage betaald te worden aan de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel. Dit bedrag hangt af van het doel van de aanvraag https://dofi.ibz.be/nl/themes/faq/long-sejour/bijdrage

Naar top