Het Inzageloket vervangt het publiek loket

Gepubliceerd op dinsdag 23 mei 2023 om 10:40
Dit voor het raadplegen van omgevingsvergunningsdossiers en voor het indienen van bezwaren.

Sinds maandag 22 mei 2023 kan je als burger volledige omgevingsvergunningsdossiers tijdens het openbaar onderzoek of tijdens de beroepsperiode inkijken via het Inzageloket. Dit vervangt het publiek loket. Je kan ook bezwaren indienen via deze weg.

Met het publiek loket moest je als burger naar het gemeentehuis om het hele dossier te raadplegen. De bedoeling van het digitale Inzageloket is om de inspraakmogelijkheid te verbeteren. Je kan niet alleen het volledige dossier digitaal inkijken, het Inzageloket begeleidt je ook op een gebruikersvriendelijke manier door de procedure/het dossier.

Naar top