Maak van jouw straat een speelstraat tijdens de zomervakantie

Gepubliceerd op dinsdag 9 mei 2023 om 13:00
Download het aanvraagformulier en stuur je aanvraag via technischedienst@sint-lievens-houtem.be, ten laatste op maandag 19 juni 2023.

Een ‘speelstraat’ is een (deel van een) straat dat tijdelijk afgesloten wordt voor alle doorgaand gemotoriseerd verkeer en volledig voorbehouden is voor spelende kinderen.

Enkel de bewoners, de eigenaars van een garage in de straat en de hulpdiensten mogen nog stapvoets met een motorvoertuig de straat inrijden. Parkeren mag, maar het is aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren, zodat de kinderen meer speelruimte hebben. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers.

Een nadar met de vereiste verkeersborden en het onderbord met daarop de vermelding ‘speelstraat’, sluiten de speelstraat af. Er moeten verantwoordelijken aangesteld worden die de speelstraat met de nadars afsluiten bij de start van de speeldag en terug weghalen op het einde van de speeldag, op de daartoe voorziene uren.

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

  • deze in een woonzone ligt en de snelheid er beperkt is tot 50 km/uur;
  • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt;
  • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt;
  • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven;
  • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

Download het aanvraagformulier en stuur je aanvraag via technischedienst@sint-lievens-houtem.be, ten laatste op maandag 19 juni 2023.

Naar top