Schade door wateroverlast van oktober t.e.m. november?

Gepubliceerd op maandag 11 dec 2023 om 14:21
In de periode oktober 2023 t.e.m. november 2023 heeft ernstige wateroverlast schade veroorzaakt in het Vlaamse Gewest. Als je hierdoor schade hebt geleden, kan je als schadelijder hiervoor een melding maken bij het Vlaams Rampenfonds.

Wanneer veel burgers schade melden, kan het Vlaams Rampenfonds (VRF) het schadelijke weerfenomeen eventueel als ramp erkennen. In geval van erkenning, kan je nadien een schadevergoeding aanvragen.

Heb je schade geleden?

  • Breng eerst je verzekeraar op de hoogte van de schade die je geleden hebt.
  • Meld schade binnen 60 dagen nadat het weerfenomeen zich voordeed bij het VRF.
    • Je kan schade melden via een e-loket van het VRF of op papier. Lees er hier meer over.
    • Bij de schademelding zijn nog geen bijlagen nodig.

Let op, schade melden is niet hetzelfde als een aanvraag indienen voor een schadevergoeding. Dat kan pas als het VRF het weerfenomeen ook echt heeft erkend als ramp.

Neem wel uitgebreid foto’s van de schade en hou alle bewijzen goed bij. Die zijn belangrijk als je een aanvraag voor schadevergoeding indient bij een erkenning als ramp. Als die erkenning als ramp er komt, volgt meer communicatie.

Info: www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/wateroverlast-oktober-november-2023-in-voornamelijk-west-en-oost-vlaanderen

Naar top