Onze ambities

Klimaat blijft de grootste uitdaging van onze tijd. Wil je weten welke klimaatacties in Sint-Lievens-Houtem ondernomen worden om de CO₂-uitstoot te (helpen) verminderen en je als inwoner ook te beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast? Op de klimaatkaart die streekintercommunale SOLVA ontwikkelde, worden al die acties gevisualiseerd. En ook wat de reductie van de CO2 betreft, kan je bekijken of we samen nog op koers zitten.

Sint-Lievens-Houtem ondertekende enkele jaren geleden het Burgemeestersconvenant, net zoals alle 20 andere Zuid-Oost-Vlaamse steden en gemeenten. Samen met hen engageren we ons om de CO₂-uitstoot op ons grondgebied tegen 2030 met minstens 40% te verminderen. We willen je als burger ook beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast. Daarvoor werden klimaatplannen opgemaakt en al heel wat initiatieven genomen, samen met inwoners, bedrijven, organisaties en scholen. 

Welke heel concrete inspanningen dat zijn, kan je op de klimaatkaart bekijken. Ook de klimaatacties van andere actoren en van andere gemeenten komen aan bod. Elke actie bevat een fiche met meer uitleg.

Er worden maatregelen genomen in het kader van:

  • Energie
  • Duurzaam wonen en bouwen
  • Mobiliteit
  • Duurzame landbouw en consumptie
  • Natuur en water
  • Educatie en sensibilisering
  • Duurzaam publieke ruimte
  • Duurzaam ondernemen

Alle info over de regionale klimaataanpak is te vinden via: www.so-lva.be/klimaat-en-energie.

De Klimaatkaart vind je hier.

Naar top